pit-37

Porady z tagiem “pit-37”

Formularz PIT-37 jest najczęściej wykorzystywanym formularzem PIT. To na nim wykazujemy dochody uzyskane na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

Jeśli mam 18 lat i pracowałem w lecie, jaki pit mam wypełnić, aby się rozliczyć z podatku dochodowego?

Jeśli mam 18 lat i pracowałem w lecie, jaki pit mam wypełnić, aby się rozliczyć z podatku dochodowego?

Osoby, które podjęły pracę w okresie wakacyjnym, są objęte obowiązkiem podatkowym. Deklaracji podatkowej nie trzeba składać, gdy uzyskany dochód był mniejszy niż 200 zł, a podjęta praca wykonywana była na podstawie umowy-zlecenie. Zeznanie podatkowe należy przedłożyć nawet wówczas, gdy uzyska się dochód w nieprzekraczający kwoty wolnej od podatku. Obliczony podatek będzie równy 0, jednak informacj... »

W jaki sposób wykonać rozliczenie roczne ze świadczeń przedemerytalnych? Jaki formularz PIT obowiązuje w tym przypadku i o czym należy pamiętać?

Osoby pobierające z ZUS zasiłek przedemerytalny są zobowiązane do złożenia w urzędzie skarbowym rocznego rozliczenia podatkowego. Ma to na celu weryfikację wysokości wypłacanego świadczenia, gdzie w przypadku występujących różnić zwracane są: przez ZUS naliczone kwoty przez podatnika nadpłacone świadczenia. Deklaracja podatkowa powinna zostać przedłożona bez względu na to, czy zasiłek pobierany by... »

formularze pit

Wybór deklaracji PIT

Deklaracje PIT Podatnikom (mieszkańcom Polski) udostępniono różne deklaracje PIT, za pomocą których rozliczą dochody uzyskane w danym roku rozliczeniowym. Wszystkie można rozliczyć przez internet. Praca Osoby zarabiające jedynie na podstawie umowy o pracę wybierają PIT-37. Nie ma przy tym żadnego znaczenia ilość zawartych w danym roku umów o pracę. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych (o dz... »

małżonkowie

Na jakim formularzu pit rozliczyć się z mężem? Jaki pit złożyć, jeśli mąż pracuje i wspólnie się rozliczamy?

Małżonkowie, rozliczający się wspólnie, nie muszą wypełniać dwóch deklaracji. Uzupełniają jeden formularz PIT-37, w którym podają swoje dane osobowe, imiona i nazwiska, numery PESEL i NIP, a także wykazują swoje przychody zgodnie z zasadami, na jakich rozlicza się indywidualnie. Wyliczony w deklaracji podatek stanowi podwójną kwotę podatku, który jest ustalany od połowy łącznej kwoty dochodów rozl... »

formularz pit37

PIT-37 (PRACA)

PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. To deklaracja służąca do rozliczania przychodów uzyskiwanych – a następnie rozliczanych – za pośrednictwem płatnika. Oznacza to innymi słowy, że zaliczki na podatek dochodowy opłaca za podatnika inna osoba/instytucja (jako płatnik). Formularze PIT-37 składają: osoby osiągające przychody z tytułu stosunku słu... »

Strona 4 z 41234