1% podatku dla OPP

Czym jest 1 procent podatku?

Ustawa z 1 stycznia 2004 roku O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pewnym stopniu reguluje kwestie podatkowe. Daje ona podatnikowi możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).  Wypełniając deklarację podatkową, podatnik wskazuje cel, na jaki ma zostać przeznaczona kwota równa 1 procentowi podatku dochodowego obliczonego w rozliczeniu PIT.

1 procent podatku nie jest równoznaczny darowiźnie, mimo że jego przekazanie też jest dobrowolne. Darowizna podlega opodatkowaniu lub jest z niego zwolniona, natomiast 1 procent podatku jest częścią obliczonego podatku dochodowego przekazywanego do skarbu państwa.

1% podatku dla OPP

1 procent podatku może przekazać każdy podatnik, który rozlicza przychody podlegające opodatkowaniu, pod warunkiem, że we właściwym urzędzie skarbowym złoży prawidłowo wypełnioną deklarację PIT. Kwota 1 procenta podatku może zostać wskazana zarówno w zeznaniu podatkowym złożonym w terminie, jak i w korekcie deklaracji podatkowej, jeśli zaistnieje potrzeba złożenia wyjaśnień przed organem podatkowym.

Organizacje pożytku publicznego, które na mocy ustawy zyskują prawo do otrzymywania 1 procenta podatku, ujęte są w co roku aktualizowanym wykazie przygotowywanym i publikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z warunków decydujących o wpisaniu ich na listę jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej. Dlatego też wśród OPP najczęściej znajdują się stowarzyszenia i fundacje prowadzące ego typu działalność.

Kwota wskazana w rozliczeniu PIT zostaje przekazana na konto wybranej OPP przez naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik musi jedynie wpisać w formularzu PIT jej dane, czyli nazwę i przypisany jej numer KRS. Przed uzupełnieniem danych warto sprawdzić status OPP i jej prawo do korzystania z tej formy pomocy.

Podstawy prawne działalności OPP

1 stycznia 2004 roku na mocy ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OPP zyskały uprawnienia i przywileje, nie tylko regulujące ich działalność, ale też pozwalające na stałe jej prowadzenie. Organizacje prowadzące działalność społecznie użyteczną mogą liczyć na wsparcie podatników, którzy przy rozliczeniu PIT mogą dla przekazać 1 procent podatku na wybrany przez siebie cel. Wiele fundacji i stowarzyszeń może kontynuować działalność właśnie dzięki tej formie wsparcia finansowego.

Organizacja pożytku publicznego może liczyć na przywileje tylko wówczas, gdy wywiąże się z obowiązków przewidzianych w ustawie. Jeśli nie dopełni zobowiązań, straci szansę na skorzystanie z pomocy jaką jest 1 procent podatku. O tym, czy organizacji przysługują określone ustawą przywileje decyduje tzw. nadzór nad działalnością OPP, który decyduje o wywiązaniu się fundacji czy stowarzyszenia z realizacji przewidzianych w statutach zadań publicznych.

Jeśli organizacja pożytku publicznego wywiąże się ze swoich obowiązków i w terminie dopełni niezbędnych formalności, zostaje wpisana na oficjalną listę OPP, która co roku jest aktualizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i udostępniania na stronie Biuletynu Informacji. Wykaz jest opracowywany, by ułatwić podatnikom weryfikację organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną i mogących ubiegać się o pomoc w formie 1 procenta podatku. Każdej organizacji pożytku publicznego zostaje w nim przypisany numer KRS, który podatnik powinien wpisać do deklaracji PIT, przekazując 1 procent podatku.

1 procent podatku w rozliczeniu PIT

Przekazując 1 procent podatku, można w rozliczeniu podatkowym wskazać nie tylko konkretną organizację pożytku publicznego, ale też tzw. cel szczegółowy. Konkretyzuje on formę pomocy i wskazuje z imienia i nazwiska osobę, której OPP powinna udzielić wsparcia finansowego.

Warto wiedzieć: Nawet jeśli podatnik już od kilku lat przekazuje 1 procent podatku dla wybranej OPP, zawsze należy sprawdzić aktualne dane znajdujące się w oficjalnym wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zmianie mógł ulec numer rachunku bankowego organizacji lub jej status, gdyby utraciła prawo do przywilejów gwarantowanych ustawą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.