Informacje o PIT-37

Formularz PIT-37 to najczęściej wypełniany formularz PIT. Obowiązuje podatników, którzy pracowali na umowę o pracę, umowę zlecenie albo umowę o dzieło. Podpowiadamy w jaki sposób prawidłowo wypełnić deklarację PIT-37.

formularz pit37

PIT-37 – Ulga budowlana

Pod hasłem “ulga budowlana” często rozumiany jest zwrot VAT za materiały budowlane. Aby odzyskać zwrot VAT nie wypełniamy jednak PITu, ale druk VZM-1. Nie obowiązuje również dla tego druku termin złożenia 30 kwietnia. Składamy go w dowolnym momencie (ale nie później niż 31.12.2018 za materiały zakupione najpóźniej 31.12.2013). Zwrotu, który otrzymaliśmy nie musimy również wykazywać w d... »

formularz pit37

Co to jest kwota doliczeń do podatku w PIT-37?

Większość podatników nie musi nic wpisywać w rubryce “doliczenia do podatku”. Dotyczy to tylko niektórych sytuacji. Kwotę doliczeń do podatku w PIT-37 powinny wpisać osoby, które: 1. Skorzystały z odliczeń od podatku z tytułu wydatków, jakie poniosły na własne cele mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym: wycofały ze spółdzielni wniesione środki na cele mieszkaniowe lub budowlane, ... »

formularz pit37

Jak wypełnić PIT-37 gdy żona nie pracuje?

Z rozliczenia PIT wspólnie z żoną może skorzystać podatnik, który był w związku małżeńskim przez cały rok oraz przez cały ten okres posiadał wspólność majątkową. Wspólne rozliczenie, w przypadku kiedy żona nie pracuje jest bardzo korzystne. Małżonkowie zyskają dzięki temu co najmniej 556 zł. Tyle zwrotu otrzymają, jeżeli pracujący małżonek nie przekroczył progu podatkowego (dochód poniżej 85 528 z... »

zap-3

Jaki załącznik do PIT-37 z numerem konta?

Numer konta należy podać na druku ZAP-3. »

formularz pit37

Co dołączyć do PIT-37?

Formularz PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy pracowali na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W niektórych przypadkach należy dołączyć do formularza załącznik. Najczęściej jest to załącznik PIT/O (nie mylić z PIT zerowym). Od 2015 obowiązuje też nowy załącznik PIT/UZ. W sumie, istnieją cztery załączniki, które można dołączyć do PIT-37. 1. Załącznik PIT/O (“O” jak “... »

formularz pit37

Co oznacza nadpłata w PIT-37?

Nadpłata oznacza, że suma zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych i co miesiąc przekazywanych do urzędu skarbowego przez pracodawcę okazała się wyższa niż wysokość podatku, jaki do urzędu skarbowego powinien wpłynąć. Kwotę nadpłaty urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić Ci w ciągu 3 miesięcy od złożenia PITu. W jakich sytuacjach może powstać nadpłata podatku? Nadpłata podatku może powstać w kilku ... »

formularz pit37

Broszura do PITu-37

Broszurę do PITu-37 możesz pobrać w formacie pdf ze strony Ministerstwa Finansów. Jest to oficjalny dokument przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Jeśli jednak nie należysz do miłośników urzędowego języka zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, który tłumaczy jak krok po kroku rozliczyć PIT-37. Dużym ułatwieniem przy wypełnianiu PITu jest również nasz program, który możesz pobrać zupeł... »

formularz pit37

PIT-37 – Gdzie ulga za internet?

Ulga za internet należy do ulg, które odliczamy od dochodu. W formularzu PIT-37 należy więc wykazać ją w części D – Odliczenia od dochodu. Odpowiednia rubryka to pozycja 105 i ewentualnie 106, jeśli rozliczamy się z małżonkiem. Dodatkowo, należy wypełnić załącznik PIT/O i wykazać ulgę za internet w części B tego załącznika, w wierszu “Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet”.... »

formularz pit37

PIT-37 – Gdzie wpisać ulgę na dziecko?

Ulga na dzieci należy do ulg, które odliczamy od podatku. W PIT-37 należy więc wypełnić rubrykę 120 (Odliczenia od podatku – wykazane w części C załącznika PIT/O), w części F. Jeżeli rozliczamy się z małżonkiem, ulgę może w całości odliczyć jedna osoba lub małżonkowie mogą ją między sobą podzielić. Dodatkowo, należy wypełnić załącznik PIT/O. Ulga na dzieci znajduje się w części C (pole 40, 4... »

formularz pit37

PIT-37 – Jak obliczyć podatek dochodowy?

Podatek dochodowy obliczamy w części E formularza PIT-37. Najpierw podajemy podstawę obliczenia podatku. Kwotę tą wpisujemy na podstawie wpisanego w części D dochodu po odliczeniach. Osoby, które rozliczają się indywidualnie wpisują w tym miejscu kwotę dochodu po odliczeniach, jedynie zaokrąglając ją do pełnych złotych. W przypadku osób rozliczających się z małżonkiem lub z dzieckiem (samotni rodz... »

Strona 1 z 212