Pozostałe PITy

W tej kategorii znajdziesz informacje o pozostałych formularzach PIT. Jak wypełnić, kto powinien wypełnić i inne często zadawane pytania.

laptop

Wniosek PIT-WZ – teraz urząd skarbowy może rozliczyć PIT

Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw wygodzie podatników i od 2017 roku umożliwia wypełnienie formularza PIT przez urząd skarbowy. Ułatwia to spełnienie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, jednak warto wiedzieć o ograniczeniach tej metody rozliczenia.  »

formularz pit-op

PIT-OP dla emerytów i rencistów – 1% podatku szybko i prosto

Do niedawna emeryci i renciści, którzy chcieli przekazać 1% podatku na wybraną organizację, musieli złożyć formularz PIT-37. Od marca 2017 roku jest to prostsze – wystarczy wypełnić oświadczenie PIT-OP. »

kurs euro

Jaki kurs euro do rozliczenia PIT?

Osoby, które pracowały zagranicą powinny do podstawowego formularza PIT dołączyć załącznik PIT/ZG. Więcej o tym jak rozliczyć dochody z zagranicy przeczytasz w artykule Co wpisać w PIT/ZG. Jaki kurs wziąć pod uwagę w PIT/ZG? Dochody z zagranicy należy wpisać w PIT po przeliczeniu na złote. Należy wziąć pod uwagę średni kurs euro (albo innej obcej waluty) ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, jaki ... »

formularz pit37

Jaki PIT to PIT zerowy?

Określeniem “PIT zerowy” nazywa się formularz PIT, w którym podatnik, ze względu na brak dochodów, wpisał wszędzie zera. Generalnie, jeżeli nie uzyskaliśmy żadnych dochodów nie mamy obowiązku składania deklaracji PIT (jedynie osoby prowadzące firmę muszą złożyć zeznanie roczne, nawet jeśli nie uzyskały żadnych dochodów). Jeżeli jednak będziemy chcieli uzyskać od urzędu skarbowego zaświ... »

formularz pit-5

Jak obliczyć podatek dochodowy w PIT-5?

Od kilku lat nie ma już obowiązku składania deklaracji PIT-5, jednak osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub uzyskują przychody z najmu albo podobnych umów nadal muszą co miesiąc obliczać zaliczki na podatek dochodowy i wpłacać je do urzędu skarbowego. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? Obliczamy dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W przypadku dział... »

formularz pit-2

Co daje PIT-2?

PIT-2 daje wyższe comiesięczne wynagrodzenie :) Formularz ten jest oświadczeniem, że nie otrzymujemy emerytury ani renty, nie uzyskujemy dochodów z działalności rolnej ani pozarolniczej działalności gospodarczej, nie zarabiamy na najmie ani dzierżawie ani nie otrzymujemy świadczeń z Funduszu Pracy ani Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli spełniamy te kryteria nasz pracodawca ma ... »

formularz pit/b

PIT-B (PRZEDSIĘBIORCY)

PIT-B – informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej. To załącznik, z którego korzystają jedynie przedsiębiorcy: – rozliczający się na zasadach ogólnych; – rozliczający się za pomocą podatku liniowego (19%). Dotyczy więc przedsiębiorców rozliczających się za pomocą PIT-36 oraz PIT-36L. Przedsiębiorca powinien pamiętać, iż każda księga podatkowa dla celów PIT/... »

formularz pit-16a

PIT-16A (KARTA PODATKOWA)

PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. To deklaracja składana przez podatników rozliczających się za pośrednictwem karty podatkowej. W deklaracji zawiera się informacje dotyczące odliczanej kwoty 7,75% podstawy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, uiszczonych w poprzedni... »