Informacje o PIT-11

Formularz PIT-11 służy do przekazania podatnikowi (pracownikowi) oraz urzędowi skarbowemu informacji o przychodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Na jego podstawie podatnik wypełnia deklarację PIT-37. Odpowiadamy poniżej na najczęstsze pytania dotyczące formularza PIT-11.

formularz pit-11

Co to są inne źródła w PIT-11?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa dokładnie czym są “inne źródła“, a jedynie podaje ich przykłady. Generalnie, są to źródła dochodów, których nie można zaklasyfikować do innych, określonych w ustawie źródeł. W formularzu PIT-11, pracodawca powinien zatem wykazać jako “Inne źródła” każdy przychód, który nie wynika z umowy o pracę, czy innej umowy, na... »

formularz pit-11

Jak napisać wniosek o wydanie PIT-11?

Osoby, które w trakcie roku odeszły lub zostały zwolnione z pracy mogą zażądać wydania PIT-11 wcześniej niż przed końcem lutego następnego roku. Pracodawca ma obowiązek wydania PIT-11 w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Przepisy nie precyzują jednak jak taki wniosek powinien być napisany. Wystarczający powinien być tekst np. “Zwracam się z prośbą o wydanie deklaracji PIT-11 obejmującej mie... »

formularz pit-11

Jaki urząd skarbowy wpisać w PIT-11?

W formularzu PIT-11 należy wpisać urząd skarbowy pracownika, właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania. W przypadku pracowników nie mieszkających w Polsce, odpowiedni jest urząd skarbowy zajmujący się osobami zagranicznymi. W każdym województwie jest jeden taki urząd. »

formularz pit-11

Jaki identyfikator na PIT-11?

Jeżeli pracownik nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jako jego identyfikator podatkowy należy podać PESEL. Jeśli pracownik oprócz zatrudnienia u pracodawcy, prowadzi działalność gospodarczą lub z innego względu odpowiednim dla niego identyfikatorem jest NIP, pracodawca na formularzu PIT-11 również powinien podać NIP. O takiej ... »

formularz pit-11

Jaki okres obejmuje PIT-11?

PIT-11 obejmuje cały poprzedni rok kalendarzowy. Do końca lutego pracodawca powinien więc wystawić pracownikowi PIT-11 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Zarobki uzyskane w styczniu 2018 lub później będą już wykazane na przyszłorocznym formularzu. Pracownik, który otrzyma PIT-11 powinien na jego podstawie wypełnić formularz PIT-37. Zalecamy, aby rozliczyć swój podate... »

formularz pit-11

Jaki adres podać na PIT-11 – zamieszkania czy zameldowania?

Zgodnie z przepisami, PIT należy składać w miejscu zamieszkania a nie zameldowania. Dokładnie, chodzi o miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, to znaczy w zeznaniu składanym w 2018 roku należy wpisać adres zamieszkania aktualny 31 grudnia 2017 roku. Jako miejsce zamieszkania traktowany jest adres, pod którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego po... »

formularz pit-11

Informacja PIT-11

PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informacje podatkowe dotyczące kwoty uzyskanego w danym roku podatku (PIT-11), które pracodawcy przekazują swoim pracownikom (oraz urzędowi skarbowemu), można przesyłać również drogą elektroniczną. Warunkiem jest podpisanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (tzw. e-podpis). Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowe... »