Informacje o PIT-39

Formularz PIT-39 składają podatnicy, którzy uzyskali dochód ze zbycia nieruchomości. Jest to również odpowiednia deklaracja do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

formularz pit-39

PIT-39 – Ulga na cele mieszkaniowe

PIT-39 jest przeznaczony do wykazania dochodów ze sprzedaży nieruchomości zakupionych lub wybudowanych po 31 grudnia 2009 roku. Powinny wypełnić ten formularz osoby, które sprzedały nieruchomość prywatnie (nie w ramach działalności gospodarczej). Podatek od sprzedanej nieruchomości wynosi 19%, można go jednak uniknąć lub zmniejszyć dzięki uldze mieszkaniowej. Dotyczy ona osób, które przychód ze sp... »

formularz pit-39

PIT-39 – Co to są koszty uzyskania przychodu?

PIT-39 składamy w celu rozliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Jako koszt uzyskania przychodu można wpisać: koszt zakupu nieruchomości, np. zakupu gruntu, koszt wytworzenia nieruchomości, np. koszt wybudowania domu, nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości w trakcie jej posiadania, np. koszt remontu, zapłacony podatek od spadku i darowizn, jeśli nieruchomość otrzymaliśmy jako spadek... »

formularz pit-39

PIT-39 (NIERUCHOMOŚCI)

PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). To deklaracja, którą składają osoby osiągające przychód z tytułu zbycia nieruchomości nabytych albo wybudowanych w latach 2009-2012. W przypadku nieruchomości z lat 2007-2008 trzeba użyć deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-38 – jeśli podatnik nie osiągnął w danym roku żadnych innych dochodów, to powinien rozliczyć przy... »