program do pit 2017 - 2018

Darmowy program umożliwiający
rozliczenie PIT przez Internet

  • łatwy, szybki i bezpieczny sposób na rozliczenie podatkowe
  • możliwość rozliczenia każdego rodzaju dochodu i każdej przysługującej ulgi
  • automatyczne sprawdzenie poprawności wypełnienia formularzy PIT i wszystkich załączników
  • zgodność z obowiązującymi przepisami i wzorami formularzy Ministerstwa Finansów
  • łatwy w obsłudze program, prowadzi krok po kroku

uruchom program pit

1% podatku dla Fundacji Onkologicznej Alivia

1% Twojego podatku wspomoże Program Skarbonka, w ramach którego:

  • prowadzimy zbiórki pieniędzy dla prawie 300 chorych na raka,
  • umożliwiamy chorym zakup leków nierefundowanych przez NFZ, skorzystanie z terapii i konsultacji za granicą, opłacenie badań diagnostycznych i innych niezbędnych wydatków związanych z chorobą nowotworową,
  • zapewniamy podopiecznym Programu możliwość uzyskania bezpłatnej porady specjalistów, takich jak dietetyk, psycholog, prawnik.
  • staramy się, by każdy chory był w stanie skorzystać z najlepszej możliwej terapii, by jego życie było jak najdłuższe, bez obaw o brak pieniędzy na leki ratujące życie.

Twoje wsparcie pozwoli nam objąć pomocą jeszcze większą grupę chorych i działać bardziej intensywnie, tak aby każdy chory uzyskał pomoc, której potrzebuje.
Dowiedz się więcej na www.alivia.org.pl.

Wypełnienie deklaracji podatkowej jest naprawdę łatwe!

pobierz program pit

Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby uruchomić darmowy program PIT i prawidłowo wykonać rozliczenie podatku dochodowego.

wypełnij formularz pit

Nie zastanawiaj się, jak obliczyć podatek. Wybierz właściwy formularz i uzupełnij wszystkie dane, a uzyskasz swoje roczne rozliczenie PIT.

wyślij do urzędu

Wyślij do urzędu deklarację podatkową i odbierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru za złożoną w terminie e-deklarację.

Rozliczenie PIT

Co roku podatnicy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, rocznego rozliczenia podatkowego. Dla większości podatników termin mija 30 kwietnia 2019 r. W rozliczeniu PIT 2018, przygotowanym według ustalonego przepisami wzoru, należy wykazać wszystkie osiągnięte w ciągu roku dochody. W deklaracji należy zaznaczyć wysokość podatku dochodowego, a także informację o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek – jeśli takie wystąpiły.

Ulgi i odliczenia

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik może również skorzystać z obowiązujących ulg, np. prorodzinnej (na dzieci), internetowej, rehabilitacyjnej, ulgi za darowizny. Wypełniając deklarację podatkową, warto pamiętać, aby skorzystać z każdego przysługującego odliczenia co pozwoli otrzymać zwrot podatku.

Formularze PIT

Rozliczenia podatkowego należy dokonać na formularzu PIT właściwym ze względu na rodzaj uzyskiwanych przychodów. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych korzystają z formularza PIT-36 lub PIT-37, objęci podatkiem liniowym z PIT-36L, zaś uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym PIT-28. Oprócz tych najczęściej wypełnianych formularzy istnieje szereg innych, dostępnych w Urzędach Skarbowych i darmowym programie PIT 2018 / 2019.