Informacje o PIT-4

Formularz PIT-4R przeznaczony jest dla pracodawców i służy do wykazania pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Dowiedz się jak prawidłowo wypełnić i złożyć tą deklarację.

Termin złożenia PIT

Do kiedy złożyć PIT za 2020?

Początek 2021 roku dla wszystkich podatników łączy się z obowiązkiem złożenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych. Termin złożenia deklaracji wynikających z osiągniętych w 2020 dochodów

Czytaj więcej!
formularz pit-4r

Jak prawidłowo wypełnić PIT-4R?

PIT-4R jest to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracodawcy wypełniają jedną deklarację PIT-4R, w której ujmują zaliczki pobrane od wynagrodzeń wszystkich pracowników.

Czytaj więcej!
formularz pit-4r

Do jakiego urzędu wysłać PIT-4R?

PIT-4R służy do przekazania urzędowi skarbowemu informacji o pobranych w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy pracownika. Należy złożyć go w urzędzie skarbowym właściwym

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!