Informacje o PIT-4

Formularz PIT-4R przeznaczony jest dla pracodawców i służy do wykazania pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Dowiedz się jak prawidłowo wypełnić i złożyć tą deklarację.

formularz pit-4r

Jak prawidłowo wypełnić PIT-4R?

PIT-4R jest to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracodawcy wypełniają jedną deklarację PIT-4R, w której ujmują zaliczki pobrane od wynagrodzeń wszystkich pracowników. Jak prawidłowo, krok po kroku, wypełnić tą deklarację? A. Miejsce i cel składania deklaracji Deklarację PIT-4R należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania (jeże... »

formularz pit-4r

Do jakiego urzędu wysłać PIT-4R?

PIT-4R służy do przekazania urzędowi skarbowemu informacji o pobranych w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy pracownika. Należy złożyć go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania płatnika (pracodawcy) lub miejsce prowadzenia działalności płatnika, a nie do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania pracownika. »