Załączniki do PIT

Załączników nigdy nie składamy oddzielnie, ale zawsze łącznie z deklaracją PIT. Dowiedz się, który załącznik do czego służy i jak prawidłowo go wypełnić.

Termin złożenia PIT

Do kiedy złożyć PIT za 2020?

Początek 2021 roku dla wszystkich podatników łączy się z obowiązkiem złożenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych. Termin złożenia deklaracji wynikających z osiągniętych w 2020 dochodów

Czytaj więcej!
załącznik pit/zg

Co wpisać w PIT/ZG?

PIT/ZG jest załącznikiem służącym do rozliczenia dochodów uzyskanych zagranicą. Nie składamy go nigdy oddzielnie, ale zawsze z podstawową deklaracją PIT. W jednym załączniku wykazuje się

Czytaj więcej!
załącznik pit/zg

PIT/ZG (DOCHODY Z ZAGRANICY)

PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy o zapłaconym podatku w roku podatkowym . To załącznik, który złożyć powinny osoby rozliczające przychody uzyskane w

Czytaj więcej!
załącznik pit/z

PIT-Z (ZWOLNIENIA)

PIT-Z – informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej składana przez nowe firmy. To załącznik składany razem z deklaracjami PIT-36 oraz PIT-36L. Może go

Czytaj więcej!
załącznik pit/o

PIT/O (ULGI)

PIT/O – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. To załącznik składany przez podatników, którzy chcą skorzystać z przysługujących im odliczeń oraz ulg

Czytaj więcej!
załącznik pit/m

PIT/M (DZIECI)

PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. To załącznik składany przez rodziców, którzy doliczają do swoich dochodów przychody małoletnich

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!