Załączniki do PIT

Załączników nigdy nie składamy oddzielnie, ale zawsze łącznie z deklaracją PIT. Dowiedz się, który załącznik do czego służy i jak prawidłowo go wypełnić.

załącznik pit/tp

Załącznik PIT/TP – Uproszczone sprawozdanie

PIT/TP to nowy załącznik, przeznaczony dla niektórych przedsiębiorców rozliczających się na druku PIT-36. Dotyczy transakcji z tzw. podmiotami powiązanymi oraz firmami, których siedziba mieści się w tzw. rajach podatkowych.  »

załącznik pit-ds

Załącznik PIT/DS (działy specjalne produkcji rolnej)

PIT/DS to nowy załącznik, który pierwszy raz będzie stosowany do rozliczania dochodów za 2016 rok (w 2017 roku). Przeznaczony jest dla niektórych przedsiębiorców prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.  »

załącznik pit/br

Załącznik PIT/BR (ulga B+R)

PIT/BR to nowy załącznik, który wprowadzony został w kwietniu 2016 roku a większość podatników pierwszy raz skorzysta z niego w 2017 roku, aby rozliczyć dochody z 2016 roku. Załącznik służy do wykazania wydatków, które mogą być odliczone w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.  »

załącznik pit/zg

Co wpisać w PIT/ZG?

PIT/ZG jest załącznikiem służącym do rozliczenia dochodów uzyskanych zagranicą. Nie składamy go nigdy oddzielnie, ale zawsze z podstawową deklaracją PIT. W jednym załączniku wykazuje się dochód z jednego państwa, podatnicy, którzy uzyskali dochód z kilku państw, powinni więc złożyć kilka załączników PIT/ZG. Dochód należy wykazać po przeliczeniu na złotówki. Przeczytaj jaki kurs zastosować do PIT/Z... »

załącznik pit/o

PIT/O (PIT 0) – gdzie wpisać ulgę na leki?

Osoby korzystające z ulgi na leki często mają problem z rozliczeniem takich wydatków w załączniku PIT/O, ponieważ nie zawiera on rubryki “ulga na leki”. Gdzie należy więc zawrzeć ulgę na leki? Ulga na leki nie jest oddzielną ulgą, dlatego nie ma dla niej oddzielnej rubryki. Wydatki na leki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, odpowiednią rubryką jest więc “Wydatki na ce... »

rdzaj działalności pit/b

Jaki rodzaj działalności wpisać w PIT/B?

Załącznik PIT/B przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, korzystających z księgi przychodów i rozchodów, czyli  rozliczających się na formularzu PIT-36 lub PIT-36L. W polu “rodzaj działalności” należy wpisać opisowo główny rodzaj działalności, np. “sklep z obuwiem”, “usługi fryzjerskie”. Można wpisać również kod PKD, ale nie jest to wymag... »

załącznik pit/zg

PIT/ZG (DOCHODY Z ZAGRANICY)

PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy o zapłaconym podatku w roku podatkowym . To załącznik, który złożyć powinny osoby rozliczające przychody uzyskane w 2012 r. od zagranicznych podmiotów albo osoby wyjeżdżające za pracą poza terytorium Polski. Obowiązek rozliczenia przychodów drukiem PIT/ZG nie dotyczy pracowników będących za granicą w delegacji, jeśli pracują na rzecz firmy zarej... »

załącznik pit/z

PIT-Z (ZWOLNIENIA)

PIT-Z – informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej składana przez nowe firmy. To załącznik składany razem z deklaracjami PIT-36 oraz PIT-36L. Może go złożyć jedynie podatnik, który korzysta z tzw. kredytu podatkowego. Należy pamiętać, że załącznik musi zostać przekazany urzędowi skarbowemu nie tylko za rok korzystania ze zwolnienia, ale także w latach, w których spł... »

załącznik pit/o

PIT/O (ULGI)

PIT/O – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. To załącznik składany przez podatników, którzy chcą skorzystać z przysługujących im odliczeń oraz ulg podatkowych. PIT/O można dołączać tylko do deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Przy wypełnianiu deklaracji warto najpierw uwzględnić wszystkie przysługujące ulgi w załączniku, a dopiero później przenieść je do deklaracji. Warto... »

załącznik pit/m

PIT/M (DZIECI)

PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. To załącznik składany przez rodziców, którzy doliczają do swoich dochodów przychody małoletnich dzieci. Można go złożyć jedynie z formularzem PIT-36. Zatem jeżeli rodzic chce doliczyć dochody dziecka – musi złożyć deklarację PIT-36. W załączniku PIT/M mogą znaleźć się dochody małoletniego ... »