Wybór PIT

Pytanie który formularz PIT wybrać należy do jednych z częstszych pytań zadawanych przez podatników. Do najczęściej wykorzystywanych deklaracji należy PIT-37 (umowa o pracę lub cywilnoprawna) i PIT-36 (działalność gospodarcza). Podatnicy, którzy uzyskiwali dochody z różnych źródeł lub z nietypowych źródeł często mają jednak wątpliwości, który formularz PIT jest odpowiedni w ich przypadku. Dlatego prezentujemy poniżej informacje na temat wyboru odpowiedniej deklaracji PIT. W wyborze odpowiedniego formularza pomoże również program do PIT, który możesz pobrać z naszej strony.

pit stypendium

Jaki PIT wypełnić do rozliczenia stypendium?

Osoby, które otrzymały stypendium, np. naukowe, sportowe, czy doktoranckie często zastanawiają się w jaki sposób rozliczyć dochód z takiego źródła. Rzeczywiście, polskie przepisy dotyczące przychodu ze stypendium nie są proste. W niektórych przypadkach stypendium jest zwolnione z opodatkowania, w niektórych przypadkach jest zaliczane do “działalności wykonywanej osobiście” a w jeszcze ... »

alimenty a pit

Jaki PIT złożyć od alimentów

Osoby otrzymujące alimenty przeważnie nie mają obowiązku zapłaty od nich podatku, jednak nie dotyczy to wszystkich sytuacji. Zależy to przede wszystkim od tego na rzecz kogo płacone są alimenty oraz w jakiej kwocie. Alimenty zwolnione z opodatkowania Zwolnione z opodatkowania są alimenty zasądzone na rzecz dzieci. Nie ma tutaj znaczenia jaki jest wiek dziecka ani jaka jest kwota alimentów. Przycho... »

małżonkowie z dzieckiem

Jaki PIT dla małżonków z dzieckiem?

Rozliczenie PITu wspólnie z małżonkiem jest możliwe, jeśli żadne z nich nie uzyskiwało dochodów opodatkowanych liniowo, ryczałtem, kartą podatkową ani podatkiem tonażowym. Powinni więc wypełnić PIT-37 (umowa o pracę, zlecenie lub dzieło) lub PIT-36 (działalność gospodarcza, praca za granicą). Jeśli jedno z nich uzyskiwało dochody wykazywane w PIT-36, powinni wypełnić razem jeden PIT-36. W celu ośw... »

ulga budowlana

Jaki PIT – Ulga budowlana

Aby otrzymać zwrot VAT za materiały budowlane należy wypełnić druk VZM-1. Wcześniej zapoznaj się jednak z nowymi zasadami ulgi budowlanej. Jeśli interesuje Cię natomiast odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego (ulga odsetkowa), powinieneś wypełnić załącznik PIT/D do deklaracji rocznej PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 (w zależności od źródła Twoich dochodów). Załącznik PIT/D dotyczy również osób korzys... »

samotna mama

Jaki PIT wybrać – matka samotnie wychowująca dziecko

Z możliwości rozliczenia PITu jako matka samotnie wychowująca dziecko mogą skorzystać matki osiągające dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Muszą więc wypełnić PIT-37 (umowa o pracę, zlecenie lub dzieło) lub PIT-36 (między innymi działalność gospodarcza). Aby rozliczyć się wspólnie z dzieckiem nie trzeba wypełniać żadnego dodatkowego formularza. Wystarczy w formularzu PIT-37 lub PIT-36 na pi... »

hipoteka

Jaki PIT do kredytu hipotecznego?

Przed odliczeniem w PIT kredytu hipotecznego zapoznaj się z artykułem o uldze odsetkowej, ponieważ została ona kilka lat temu zlikwidowana i tylko niektórzy mogą z niej nadal korzystać. Jeżeli zaliczasz się do tych osób, ulgę powinieneś zawrzeć w deklaracji rocznej, w części “Odliczenia od dochodu” oraz w załączniku PIT/D. »

zasiłek rodzinny

Jaki PIT do zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny to świadczenie od ZUSu, więc nie trzeba wypełniać formularza PIT, aby go otrzymać (formularze PIT przeznaczone są dla urzędów skarbowych). Nie ma również obowiązku wykazywania kwot otrzymanych w ramach zasiłku rodzinnego w rocznych zeznaniach podatkowych. Aby skorzystać z zasiłku rodzinnego należy złożyć wniosek do urzędu gminy. Zasiłek należy się rodzinom, w których dochód na oso... »

druk zap-3

Jaki PIT do zmiany konta bankowego

Jeżeli chcemy aby urząd skarbowy zwrot podatku przelał na konto, musimy wypełnić druk ZAP-3. W przypadku zmiany konta bankowego obowiązuje ten sam druk. »

e-deklaracja

Jaki PIT do odliczenia Internetu?

Aby odliczyć od dochodu Internet, w zależności od źródła swoich dochodów, należy wypełnić deklarację PIT-36 lub PIT-37. Kwoty wydane na korzystanie z Internetu wykazujemy tam w części “Odliczenia od dochodu”. Poza tym, należy skorzystać z załącznika PIT/O i wykazać odpowiednie kwoty w części B tego załącznika. Przeczytaj też, komu przysługuje ulga na Internet. Dla ułatwienia zachęcamy ... »

cudzoziemiec

Jaki PIT dla cudzoziemca

Pracodawca, zatrudniający cudzoziemca, na umowie opodatkowanej na zasadach ogólnych  ma obowiązek złożenia formularza PIT-11. W przypadku dochodów opodatkowanych ryczałtem odpowiedni jest formularz IFT-1/IFT-1R. Jeżeli cudzoziemiec na stałe mieszka zagranicą, PIT należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W każdym województwie jest jeden urząd skarbo... »

Strona 1 z 512345