Program do PIT 2022

Pobierz lub uruchom darmowy program umożliwiający rozliczenie PIT przez Internet:

  • łatwy, szybki i bezpieczny sposób na rozliczenie podatkowe
  • możliwość rozliczenia każdego rodzaju dochodu i każdej przysługującej ulgi
  • automatyczne sprawdzenie poprawności wypełnienia formularzy PIT i wszystkich załączników
  • zgodność z obowiązującymi przepisami i wzorami formularzy Ministerstwa Finansów
  • łatwy w obsłudze program, prowadzi krok po kroku

Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby uruchomić darmowy program PIT i prawidłowo wykonać rozliczenie podatku dochodowego.

Nie zastanawiaj się, jak obliczyć podatek. Wybierz właściwy formularz i uzupełnij wszystkie dane, a uzyskasz swoje roczne rozliczenie PIT.

Wyślij do urzędu deklarację podatkową i odbierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru za złożoną w terminie e-deklarację.

Rozliczenie PIT

Co roku podatnicy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, rocznego rozliczenia podatkowego. Dla większości podatników termin mija 30 kwietnia. W rozliczeniu PIT, przygotowanym według ustalonego przepisami wzoru, należy wykazać wszystkie osiągnięte w ciągu roku dochody. W deklaracji należy zaznaczyć wysokość podatku dochodowego, a także informację o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach na podatek – jeśli takie wystąpiły.

Ulgi i odliczenia

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik może również skorzystać z obowiązujących ulg, np. prorodzinnej (na dzieci), internetowejrehabilitacyjnejulgi za darowizny. Wypełniając deklarację podatkową, warto pamiętać, aby skorzystać z każdego przysługującego odliczenia, co pozwoli otrzymać zwrot podatku.

Formularze PIT

Rozliczenia podatkowego należy dokonać na formularzu PIT właściwym ze względu na rodzaj uzyskiwanych przychodów. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych korzystają z formularza PIT-36 lub PIT-37, objęci podatkiem liniowym z PIT-36L, zaś uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym PIT-28. Oprócz tych najczęściej wypełnianych formularzy istnieje szereg innych, dostępnych w Urzędach Skarbowych i naszym darmowym programie PIT.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz Fundacji Onkologicznej Alivia: 

Alivia juz od ponad 12 lat pomaga chorym na raka w finansowaniu nierefundowanych terapii, konsultacji, niezbędnych badań i dojazdów do ośrodka leczenia. Rozlicz PIT i przekaż 1,5% podatku dla chorych na raka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli dalej pomagać chorym walczyć o najlepsze leczenie, ich zdrowie i dłuższe życie. Pomóż nam walczyć dalej! Wpisz w swoją deklarację KRS 0000358654

Dowiedz się więcej: https://alivia.org.pl/wspieraj/1procent/