Czym jest OPP?

Organizacja pożytku publicznego

Określenie organizacja pożytku publicznego (OPP) wprowadzono do użytku dopiero na początku 2004 r. – na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W świadomości społecznej OPP często myli się z działalnością pożytku publicznego. Warto więc pamiętać, iż to drugie określenie jest pojęciem szerszym. Zgodnie z przepisami, każda organizacja pożytku publicznego musi prowadzić działalność pożytku publicznego, ale z drugiej strony – nie każda organizacja prowadząca taką działalność ma automatycznie status OPP.

O status OPP ubiegać mogą się organizacje pozarządowe – poza partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz samorządami zawodowymi. Organizacja taka nie może, rzecz jasna, prowadzić działalności gospodarczej. Wśród warunków jego uzyskania znajdują się m.in.: prowadzenie działalności pożytku publicznego przez minimum 2 lata, dopuszczanie do kontroli oraz jawność prowadzonej działalności.

Status nadają komórki gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego rejonowych sądów – zgodnie z przynależnością terytorialną. Stracić można go jedynie na drodze sądowej.

Wykaz organizacji pożytku publicznego publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej resortu pracy i polityki społecznej.

Przywileje OPP

Organizacja posiadająca status OPP:

  • może otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, którą mogą wskazać konkretną organizację w swoim rozliczeniu podatkowym,
  • może ubiegać się u organów administracji państwowej o zlecenia realizacji zadań publicznych,
  • ma prawo do bezpłatnego informowania o swojej działalności poprzez publiczne radio i telewizję,
  • jest zwolniona z opłat sądowych i skarbowych oraz podatków: dochodowego od osób prawnych (CIT), od czynności cywilnoprawnych (PCC) i od nieruchomości.

3 komentarze

  1. Moim zdaniem warto jest przekazać 1% podatku jakiejś charytatywnej organizacji, aniżeli państwu. Takie organizacje pomagają wielu ludziom, w ciężkich sytuacjach, których nasz system prawy nie może pomóc.

  2. Ja jestem zwolennikiem OPP ponieważ wiem że mogę pomóc różnego rodzaju organizacjom, które chcą pomagać innym ludziom. Wydaje się że 1% podatku to mało ale biorąc pod uwagę kilka milionów osób to już jest większa suma.

  3. niby to tak malo bo 1% ale wiele organizacji dzieki takiemu wsparciu ma możliwosc rozwoju i normalnego funkcjonowania…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.