inne źródła

Podatnicy mają obowiązek rozliczyć wszystkie uzyskane dochody. Nietypowe źródła dochodów często trzeba zaliczyć do tzw. „innych źródeł” i rozliczyć na formularzu PIT-36.

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!