opłaty lokalne

psy

Podatek od psa

Podatek od posiadania psa został zniesiony z końcem 2007 roku. Obecnie odgórnie nie obowiązuje, chociaż gminy mają możliwość ustalania lokalnych opłat za posiadanie psa. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłat za posiadanie psów gminy nie mogą pobierać od: członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, osób ze znacznym stopni... »