Jak rozliczyć małoletnie dziecko

Rodzice niepełnoletnich dzieci, które uzyskały dochód często pytają czy dziecko powinno składać PIT, czy też powinni dołączyć dochód dziecka do swojego. Wszystko zależy od tego, z jakiego źródła dziecko otrzymało pieniądze.

Kiedy małoletnie dziecko składa własny PIT

Dziecko musi złożyć własne zeznanie podatkowe, jeśli uzyskało dochód z pracy. Nie ma znaczenia, czy była to umowa o pracę, zlecenie czy dzieło. W każdym z takich przypadków, pracodawca powinien wystawić PIT-11, a dziecko na jego podstawie wypełnić PIT-37.

Dziecko powinno złożyć własne zeznanie również wtedy, kiedy dochód pochodził ze stypendium lub ze sprzedaży przedmiotu oddanego nieletniemu do swobodnego użytku (np. własnego roweru czy książek).

Rodzice jedynie podpisują takie zeznanie, ale powinno być złożone na dane osobowe dziecka. W związku tym, że inna osoba będzie wykazana jako podatnik a inna będzie formularz podpisywać, nie ma w takiej sytuacji możliwości aby złożyć PIT przez Internet bez podpisu elektronicznego. Twórcy systemu e-Deklaracje nie przewidzieli takiej opcji. Wciąż jednak możliwe jest wypełnienie formularza za pomocą naszego programu. Po wypełnieniu formularz należy jednak wydrukować i złożyć do urzędu drogą tradycyjną (osobiście lub pocztą).

Kiedy dochody dziecka rodzic wykazuje jako swoje

Taki sposób rozliczenia dochodów dziecka jest prawidłowy, jeśli dziecko otrzymało dochód z praw majątkowych (np. zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica, wypłacone przez jego pracodawcę), z renty, z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaż papierów wartościowych) oraz z najmu, dzierżawy lub podobnych umów.

W przypadku dochodów z kapitałów pieniężnych rodzice powinni złożyć dwa formularze PIT-38 (jeden składa matka, drugi ojciec) i w każdym wykazać połowę dochodu dziecka. Podobna sytuacja występuje w przypadku dochodów z najmu, dzierżawy lub podobnych umów, opodatkowanych ryczałtowo. Odpowiednim formularzem jest wtedy PIT-28, ale również należy złożyć dwa takie formularze i w każdym wykazać połowę dochodu.

Jeżeli rodzice są rozwiedzeni albo w separacji i dziecko mieszka (jest wychowywane) u jednego z rodziców, rodzic ten wykazuje całą kwotę dochodu dziecka.

Jeśli dochód dziecka jest opodatkowany według skali podatkowej (renta, prawa majątkowe albo najem na zasadach ogólnych), rodzice składają PIT-36, wraz z załącznikiem PIT/M. Jeśli rozliczają się indywidualnie, podobnie jak w przypadku PIT-38 i PIT-28, każdy z nich wykazuje połowę dochodu dziecka. PIT-36 można jednak rozliczyć wspólnie z małżonkiem, w takiej sytuacji składają tylko jeden formularz (ale załączniki PIT/M dwa).

W załączniku PIT/M należy wykazać kwotę przychodu dziecka z danego źródła, ewentualne koszty uzyskania przychodu oraz zaliczki na podatek. Na formularzu PIT-36, w sekcji D.3 „dochody małoletnich dzieci” należy wpisać dochód dziecka oraz należną zaliczkę na podatek.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!