pit-36

Porady z tagiem “pit-36”

Formularz PIT-36 najczęściej wypełniają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą według skali podatkowej. Jest on jednak odpowiedni nie tylko dla nich. Przeznaczony jest również do wykazania dochodów z zagranicy, a także tzw. “innych źródeł”.

pit przez inernet

Jaki PIT – działalność gospodarcza i umowa o pracę

Formularz PIT, jaki należy wypełnić jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą oraz będąc zatrudnionym na umowie o pracę zależy od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś zatrudniony na etat (na umowę o pracę) a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, przychody z obu tych źródeł powinieneś wykazać w formularzu PIT-36. Formularz... »

W jaki sposób wykonać rozliczenie roczne ze świadczeń przedemerytalnych? Jaki formularz PIT obowiązuje w tym przypadku i o czym należy pamiętać?

Osoby pobierające z ZUS zasiłek przedemerytalny są zobowiązane do złożenia w urzędzie skarbowym rocznego rozliczenia podatkowego. Ma to na celu weryfikację wysokości wypłacanego świadczenia, gdzie w przypadku występujących różnić zwracane są: przez ZUS naliczone kwoty przez podatnika nadpłacone świadczenia. Deklaracja podatkowa powinna zostać przedłożona bez względu na to, czy zasiłek pobierany by... »

formularze pit

Wybór deklaracji PIT

Deklaracje PIT Podatnikom (mieszkańcom Polski) udostępniono różne deklaracje PIT, za pomocą których rozliczą dochody uzyskane w danym roku rozliczeniowym. Wszystkie można rozliczyć przez internet. Praca Osoby zarabiające jedynie na podstawie umowy o pracę wybierają PIT-37. Nie ma przy tym żadnego znaczenia ilość zawartych w danym roku umów o pracę. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych (o dz... »

zagranica

Dochody zagraniczne

Dochody zagraniczne Osoby mające status polskiego rezydenta podatkowego muszą wykazać w rocznym rozliczeniu PIT nie tylko przychody uzyskane w Polsce, lecz także te osiągnięte poza granicami kraju. W myśl polskiego prawa, jako rezydenta podatkowego uważa się osobę, która ma na terenie Polski tzw. centrum interesów osobistych albo gospodarczych lub przebywa na terenie kraju co najmniej 183 dni w ro... »

formularz pit-36

PIT-36 (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)

PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Deklarację składają osoby, które w 2012 r. uzyskały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18 i 32%), bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że skorzystać z niej powinny osoby same obliczające zaliczki na podatek. Obowiązek złożenia PIT-36 dotyczy również podatników osiągających dochody z... »

Strona 3 z 3123