formularz pit-36

PIT-36 (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)

formularz pit-36PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Deklarację składają osoby, które w 2012 r. uzyskały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18 i 32%), bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że skorzystać z niej powinny osoby same obliczające zaliczki na podatek. Obowiązek złożenia PIT-36 dotyczy również podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowane także na zasadach ogólnych). Tak samo jest w przypadku dochodów osiąganych z działów specjalnych produkcji rolnej.

Skorzystać z tej deklaracji powinny też osoby, które osiągnęły przychód:

– z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze (opodatkowane na zasadach ogólnych);

– ze źródeł krajowych, od których powstało zobowiązanie samodzielnego opłacenia zaliczki na podatek;

– ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (praca dla płatnika spoza kraju);

– z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej – dotyczy przypadków, w których płatnik i podatnik nie mieli obowiązku odprowadzenia zaliczki;

– z tytułu sprzedaży nieruchomość nabytej lub wybudowanej w latach 2007-2008.

Z tego zeznania skorzystać muszą dodatkowo osoby korzystające z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek oraz podatku rocznego (w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej).

Warto pamiętać, iż podatnicy zobowiązani do składania innych deklaracji (PIT-28, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39) mogą również złożyć PIT-36 – jeśli są do tego zobowiązani w ramach innych dochodów (np. z tytułu najmu).

Gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie może dojść do sytuacji, w której jedno z nich może skorzystać np. z PIT-36, a drugie musi rozliczyć się formularzem PIT-37 – w takiej sytuacji mogą się oni rozliczyć wspólnie, wykorzystując PIT-36.

Zgodnie z obecnymi przepisami, małżonkowie nie mogą złożyć wspólnie PIT-36, jeśli jedno z nich (albo dziecko) uzyskuje przychody, które rozlicza się za pomocą PIT-28 (nie dotyczy przychodów z najmu oraz dzierżawy), PIT-36L czy też ich przychody opodatkowane są podatkiem tonażowym lub według karty podatkowej.

Termin złożenia: 30 kwiecień

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!