PIT-36 (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)

formularz pit-36PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Deklarację składają osoby, które w 2012 r. uzyskały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18 i 32%), bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że skorzystać z niej powinny osoby same obliczające zaliczki na podatek. Obowiązek złożenia PIT-36 dotyczy również podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowane także na zasadach ogólnych). Tak samo jest w przypadku dochodów osiąganych z działów specjalnych produkcji rolnej.

Skorzystać z tej deklaracji powinny też osoby, które osiągnęły przychód:

– z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze (opodatkowane na zasadach ogólnych);

– ze źródeł krajowych, od których powstało zobowiązanie samodzielnego opłacenia zaliczki na podatek;

– ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (praca dla płatnika spoza kraju);

– z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej – dotyczy przypadków, w których płatnik i podatnik nie mieli obowiązku odprowadzenia zaliczki;

– z tytułu sprzedaży nieruchomość nabytej lub wybudowanej w latach 2007-2008.

Z tego zeznania skorzystać muszą dodatkowo osoby korzystające z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek oraz podatku rocznego (w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej).

Warto pamiętać, iż podatnicy zobowiązani do składania innych deklaracji (PIT-28, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39) mogą również złożyć PIT-36 – jeśli są do tego zobowiązani w ramach innych dochodów (np. z tytułu najmu).

Gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie może dojść do sytuacji, w której jedno z nich może skorzystać np. z PIT-36, a drugie musi rozliczyć się formularzem PIT-37 – w takiej sytuacji mogą się oni rozliczyć wspólnie, wykorzystując PIT-36.

Zgodnie z obecnymi przepisami, małżonkowie nie mogą złożyć wspólnie PIT-36, jeśli jedno z nich (albo dziecko) uzyskuje przychody, które rozlicza się za pomocą PIT-28 (nie dotyczy przychodów z najmu oraz dzierżawy), PIT-36L czy też ich przychody opodatkowane są podatkiem tonażowym lub według karty podatkowej.

Termin złożenia: 30 kwiecień

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.