pit-4r

Porady z tagiem “pit-4r”

Formularz PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, składana przez pracodawcę.

formularz pit-4r

Jak prawidłowo wypełnić PIT-4R?

PIT-4R jest to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracodawcy wypełniają jedną deklarację PIT-4R, w której ujmują zaliczki pobrane od wynagrodzeń wszystkich pracowników. Jak prawidłowo, krok po kroku, wypełnić tą deklarację? A. Miejsce i cel składania deklaracji Deklarację PIT-4R należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania (jeże... »

formularz pit-4r

Do jakiego urzędu wysłać PIT-4R?

PIT-4R służy do przekazania urzędowi skarbowemu informacji o pobranych w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy pracownika. Należy złożyć go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania płatnika (pracodawcy) lub miejsce prowadzenia działalności płatnika, a nie do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania pracownika. »

pracownik

Jaki PIT złożyć dla pracownika?

Jeśli zatrudniasz pracownika masz obowiązek złożenia formularza PIT-4R (do końca stycznia) oraz formularza PIT-11 (do końca lutego). W 2015 roku ostatni dzień stycznia wypada w sobotę, dlatego wyjątkowo termin złożenia PIT-4R mija 2 lutego. Ostatni dzień lutego również wypada w sobotę, dlatego PIT-11 należy złożyć do 2 marca. W trakcie roku nie musisz składać żadnych deklaracji PIT. W formularzu P... »

znak zapytania

Jaki PIT składać co miesiąc za pracownika?

Od 2007 roku nie ma obowiązku składania co miesiąc żadnych formularzy PIT za pracownika. Należy jedynie płacić zaliczki na podatek dochodowy. Występuje również konieczność złożenia deklaracji rocznych. Do końca stycznia należy wypełnić formularz PIT-4R a do końca lutego deklarację PIT-11. »