pit-6

Porady z tagiem “pit-6”

Formularz PIT-6 przeznaczony jest dla podatników prowadzących działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

kombajn

Jak rozliczyć dochód z gospodarstwa rolnego

Podatkowi dochodowemu podlegają jedynie działy specjalne produkcji rolnej. Osoby prowadzące inną działalność rolniczą płacą podatek rolny. Podatek rolny Osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie płacą podatku od dochodów, ale od gruntów, którego są posiadaczami, właścicielami lub użytkownikami wieczystymi. Podatek dotyczy gruntów rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych... »

hodowla kotów

Jaki PIT wybrać – hodowla psów lub kotów

Przy hodowli psów lub kotów rasowych podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej powinien do końca listopada danego roku składać deklarację PIT-6 na rok następny. Jeżeli w trakcie roku nastąpi zmiana liczby suk hodowlanych lub psów reproduktorów, należy złożyć w ciągu 7 dni kolejną deklarację PIT-6. W zeznaniu rocznym obejmującym poprzedni rok należy natomiast skorzystać z formularza PI... »