pit/m

Porady z tagiem “pit/m”

Załącznik PIT/M przeznaczony jest dla rodziców, którzy wliczają do swojego dochodu dochody małoletnich dzieci.

załącznik pit/m

PIT/M (DZIECI)

PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. To załącznik składany przez rodziców, którzy doliczają do swoich dochodów przychody małoletnich dzieci. Można go złożyć jedynie z formularzem PIT-36. Zatem jeżeli rodzic chce doliczyć dochody dziecka – musi złożyć deklarację PIT-36. W załączniku PIT/M mogą znaleźć się dochody małoletniego ... »