ryczałt

Porady z tagiem “ryczałt”

Rozliczenie dochodów w formie ryczałtu od przychodów jest możliwe m. in. dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale nie tylko. W formie ryczałtu można rozliczać również przychody z wynajmu i dzierżawy.

załącznik pit-28b

PIT-28/B (SPÓŁKI – RYCZAŁT)

PIT-28/B – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. To załącznik składany z deklaracją PIT-28. Złożyć powinny go jedynie osoby, które rozliczają przychody ze spółek jawnych bądź cywilnych (rozliczanych w formie ryczałtu). Deklaracją PIT-28 razem z załącznikiem PIT-28/B składają wyłącznie wspólnicy, a nie sama spółka cywilna/jawna. Poda... »

załącznik pit-28a

PIT-28/A (OSOBY – RYCZAŁT)

PIT-28/A – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. To załącznik składany z deklaracją PIT-28. W gruncie rzeczy jest on nieodłączną częścią tej deklaracji. Obowiązuje bowiem, gdy rozlicza się ryczałtem osoba prowadząca działalność gospodarczą, ale także w przypadku podat... »

formularz pit-28

PIT-28 (RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY)

PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To deklaracja składana przez osoby fizyczne, które osiągają przychody opodatkowane za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Złożyć deklarację PIT-28 powinny osoby: prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą; prowadzące pozarolniczą działalność gospo... »

Strona 2 z 212