formularz pit-28

PIT-28 (RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY)

formularz pit-28PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

To deklaracja składana przez osoby fizyczne, które osiągają przychody opodatkowane za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego.

Złożyć deklarację PIT-28 powinny osoby:

  • prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej osób fizycznych albo spółki cywilnej osób fizycznych;
  • osiągające przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych podobnych (dotyczy przypadków, gdy umowa zawarta została w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej).

Osoba fizyczna chcąca rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego musi do 20 stycznia danego roku złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o rozliczaniu przychodów z tytułu działalności gospodarczej. Jeśli zaczęła działalność później, to zawiadomienie należy złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Za pomocą formularza nie można rozliczyć się razem z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Osoba, która wybrała ryczałt ewidencjonowany, nie może również rozliczać wspólnie innych przychodów (np. osiągniętych na zasadach ogólnych). Wyjątek stanowią przychody z najmu, dzierżawy lub podobnych umów, jeśli są opodatkowane ryczałtem.

Podatnik rozliczający się ryczałtem nie może rozliczać kosztów uzyskania przychodów. Zamiast tego obowiązuje go niższa stawka podatku. Może ponadto odliczyć:

  • składki na ZUS,
  • składki zdrowotne,
  • ulgę abolicyjną,
  • ulgi i odliczenia innego typu (odliczane od dochodu).

Odliczyć można także wykazaną przed przejściem na ryczałt ewidencjonowany stratę. Obecne przepisy zabraniają za to ryczałtowcom korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej.

Wraz z formularzem PIT-28 należy złożyć odpowiedni załącznik: PIT-28/A lub PIT-28/B.

Termin złożenia: 31 stycznia (w 2015 roku 31 stycznia wypada w sobotę, więc wyjątkowo termin mija 2 lutego)

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!