PIT-28 (RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY)

formularz pit-28PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

To deklaracja składana przez osoby fizyczne, które osiągają przychody opodatkowane za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego.

Złożyć deklarację PIT-28 powinny osoby:

  • prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej osób fizycznych albo spółki cywilnej osób fizycznych;
  • osiągające przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych podobnych (dotyczy przypadków, gdy umowa zawarta została w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej).

Osoba fizyczna chcąca rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego musi do 20 stycznia danego roku złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o rozliczaniu przychodów z tytułu działalności gospodarczej. Jeśli zaczęła działalność później, to zawiadomienie należy złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Za pomocą formularza nie można rozliczyć się razem z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Osoba, która wybrała ryczałt ewidencjonowany, nie może również rozliczać wspólnie innych przychodów (np. osiągniętych na zasadach ogólnych). Wyjątek stanowią przychody z najmu, dzierżawy lub podobnych umów, jeśli są opodatkowane ryczałtem.

Podatnik rozliczający się ryczałtem nie może rozliczać kosztów uzyskania przychodów. Zamiast tego obowiązuje go niższa stawka podatku. Może ponadto odliczyć:

  • składki na ZUS,
  • składki zdrowotne,
  • ulgę abolicyjną,
  • ulgi i odliczenia innego typu (odliczane od dochodu).

Odliczyć można także wykazaną przed przejściem na ryczałt ewidencjonowany stratę. Obecne przepisy zabraniają za to ryczałtowcom korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej.

Wraz z formularzem PIT-28 należy złożyć odpowiedni załącznik: PIT-28/A lub PIT-28/B.

Termin złożenia: 31 stycznia (w 2015 roku 31 stycznia wypada w sobotę, więc wyjątkowo termin mija 2 lutego)

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.