formularz pit-28

PIT-28 (RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY)

formularz pit-28PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

To deklaracja składana przez osoby fizyczne, które osiągają przychody opodatkowane za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego.

Złożyć deklarację PIT-28 powinny osoby:

  • prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej osób fizycznych albo spółki cywilnej osób fizycznych;
  • osiągające przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych podobnych (dotyczy przypadków, gdy umowa zawarta została w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej).

Osoba fizyczna chcąca rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego musi do 20 stycznia danego roku złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o rozliczaniu przychodów z tytułu działalności gospodarczej. Jeśli zaczęła działalność później, to zawiadomienie należy złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Za pomocą formularza nie można rozliczyć się razem z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Osoba, która wybrała ryczałt ewidencjonowany, nie może również rozliczać wspólnie innych przychodów (np. osiągniętych na zasadach ogólnych). Wyjątek stanowią przychody z najmu, dzierżawy lub podobnych umów, jeśli są opodatkowane ryczałtem.

Podatnik rozliczający się ryczałtem nie może rozliczać kosztów uzyskania przychodów. Zamiast tego obowiązuje go niższa stawka podatku. Może ponadto odliczyć:

  • składki na ZUS,
  • składki zdrowotne,
  • ulgę abolicyjną,
  • ulgi i odliczenia innego typu (odliczane od dochodu).

Odliczyć można także wykazaną przed przejściem na ryczałt ewidencjonowany stratę. Obecne przepisy zabraniają za to ryczałtowcom korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej.

Wraz z formularzem PIT-28 należy złożyć odpowiedni załącznik: PIT-28/A lub PIT-28/B.

Termin złożenia: 31 stycznia (w 2015 roku 31 stycznia wypada w sobotę, więc wyjątkowo termin mija 2 lutego)

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!