składki

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć w deklaracji PIT pomniejszając dzięki temu dochód i podatek dochodowy.

zus

Odliczenie składek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik/płatnik ma prawo odliczyć od osiągniętego dochodu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Lepiej z perspektywy podatnika wygląda sytuacja

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!