zus

Odliczenie składek

zusZgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik/płatnik ma prawo odliczyć od osiągniętego dochodu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Lepiej z perspektywy podatnika wygląda sytuacja ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne – odliczenie dotyczy podatku, a nie dochodu.

Składki te opłacane są bezpośrednio przez płatnika (np. pracodawca), ale dzielą się na dwie grupy:

  1. płacone przez płatnika w imieniu zatrudnionej osoby (zdrowotna – 9%; rentowa – 1,5%; chorobowa – 2,45%; emerytalna – połowa z 19,52%);
  2. opłacane przez płatnika (rentowa – 4,5-6,5%; wypadkowa – całość, różne stawki; emerytalna – połowa z 19,52%).

Należy pamiętać, że druga grupa obciąża bezpośrednio płatnika (pracodawcę), więc pracownik nie może odliczyć ich w swoim zeznaniu PIT.

Odliczenie składek na ZUS nie wymaga korzystania z załącznika PIT/O – kwoty opłaconych składek wpisać należy bezpośrednio do deklaracji PIT.

Podatnik powinien pamiętać, iż zapłacone/pobrane składki nie podlegają zaokrągleniu do pełnych złotówek. Oznacza to, że w deklaracji wpisać należy kwoty składek do dwóch miejsc po przecinku.

Pracownicy odpowiadają ponadto za wykazanie w deklaracji składek w rzeczywistej kwocie. Jeżeli więc pobrana w rzeczywistości kwota składek ZUS nie będzie odpowiadać tej wykazanej przez płatnika w PIT-11, to musi wystąpić do swego pracodawcy o odpowiednią korektę informacji PIT-11 i wykazać faktyczną sumę w swoim zeznaniu za 2012 r.

Składki opłacone bezpośrednio przez płatnika za zatrudnionego przez siebie pracownika nie podlegają odliczeniu od dochodu. Pracodawca może natomiast potraktować je jako koszty uzyskania przychodu.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!