spółka

Porady z tagiem “spółka”

Tutaj dowiesz się o rozliczeniu PIT podatników będących wspólnikami w spółkach.

wspólnicy

Jaki pit – spółka jawna

Formularz PIT, jaki powinni wypełnić wspólnicy w spółce jawnej zależy od sposobu opodatkowania jaki wybrali. – Opodatkowanie na zasadach ogólnych – PIT-36 – Podatek liniowy – PIT-36L – Ryczałt – PIT-28 z załącznikiem PIT-28/B Należy pamiętać, że podatnikiem nie jest spółka jawna, ale jej wspólnicy, więc PIT powinien wypełnić każdy wspólnik. Przychody z udziału w... »

załącznik pit-28b

PIT-28/B (SPÓŁKI – RYCZAŁT)

PIT-28/B – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. To załącznik składany z deklaracją PIT-28. Złożyć powinny go jedynie osoby, które rozliczają przychody ze spółek jawnych bądź cywilnych (rozliczanych w formie ryczałtu). Deklaracją PIT-28 razem z załącznikiem PIT-28/B składają wyłącznie wspólnicy, a nie sama spółka cywilna/jawna. Poda... »