rodzina

Kiedy można skorzystać z ulgi prorodzinnej i jak rozliczyć się z dzieckiem, które pracowało?

rodzinaZasady przyznawania ulgi prorodzinnej zostały zmienione. W tym roku skorzystają na tym podatnicy, którzy posiadają troje i więcej dzieci- bez względu na osiągnięty dochód, ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 % a na czwarte i każde kolejne o 100 %. Niekorzystne zmiany odczują rodzice jedynaków –  jeżeli ich roczny dochód przekracza 112 tysięcy zł, nie będą mieli prawa do otrzymania ulgi prorodzinnej. Od tego roku ulga nie będzie też przysługiwać osobom nie będących w związku małżeńskim i wychowujących jedno dziecko, których roczny dochód przekroczy 56 tysięcy zł. Nie ma żadnych zmian dla wychowujących dwoje dzieci, bez względu na osiągnięty dochód.

Ulga prorodzinna będzie zależeć od tego, czy pozostajemy w związku małżeńskim, ile dzieci wychowujemy oraz jaki dochód w ciągu roku osiągnęliśmy. Prawo do ulgi przysługuje rodzicom, którzy spełniają poniższe warunki:

  • wychowują dzieci – w tym po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwającej cały rok (separacja faktyczna powoduje, że podatnik pozostaje w związku małżeńskim)
  • pozostają w związku małżeńskim część roku (rozwodnik, osoba wstępująca w związek małżeński, w stosunku do której orzeczono separację),
  • pozostają w związku małżeńskim, nawet jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Z ulgi mogą skorzystać rodzice, którzy wychowują dzieci:

  • małoletnie,
  • uczące się – do 25 roku życia,
  • posiadające rentę lub zasiłek socjalny- bez względu na wiek.

Jeżeli dziecko pracowało i jego zarobki nie przekroczyły 3089 zł brutto, rodzic ma prawo do korzystania z ulgi. Jeśli dziecko pracowało, a jego łączny dochód przekroczył 3089 zł, wówczas rodzicom nie przysługuje ulga prorodzinna. Pracujące dzieci mają obowiązek samodzielnego rozliczenia się w zależności od rodzaju zatrudnienia i formy opodatkowania.

Możliwe jest rozliczenie ulgi prorodzinnej online.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!