Kiedy można skorzystać z ulgi prorodzinnej i jak rozliczyć się z dzieckiem, które pracowało?

rodzinaZasady przyznawania ulgi prorodzinnej zostały zmienione. W tym roku skorzystają na tym podatnicy, którzy posiadają troje i więcej dzieci- bez względu na osiągnięty dochód, ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 % a na czwarte i każde kolejne o 100 %. Niekorzystne zmiany odczują rodzice jedynaków –  jeżeli ich roczny dochód przekracza 112 tysięcy zł, nie będą mieli prawa do otrzymania ulgi prorodzinnej. Od tego roku ulga nie będzie też przysługiwać osobom nie będących w związku małżeńskim i wychowujących jedno dziecko, których roczny dochód przekroczy 56 tysięcy zł. Nie ma żadnych zmian dla wychowujących dwoje dzieci, bez względu na osiągnięty dochód.

Ulga prorodzinna będzie zależeć od tego, czy pozostajemy w związku małżeńskim, ile dzieci wychowujemy oraz jaki dochód w ciągu roku osiągnęliśmy. Prawo do ulgi przysługuje rodzicom, którzy spełniają poniższe warunki:

  • wychowują dzieci – w tym po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwającej cały rok (separacja faktyczna powoduje, że podatnik pozostaje w związku małżeńskim)
  • pozostają w związku małżeńskim część roku (rozwodnik, osoba wstępująca w związek małżeński, w stosunku do której orzeczono separację),
  • pozostają w związku małżeńskim, nawet jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Z ulgi mogą skorzystać rodzice, którzy wychowują dzieci:

  • małoletnie,
  • uczące się – do 25 roku życia,
  • posiadające rentę lub zasiłek socjalny- bez względu na wiek.

Jeżeli dziecko pracowało i jego zarobki nie przekroczyły 3089 zł brutto, rodzic ma prawo do korzystania z ulgi. Jeśli dziecko pracowało, a jego łączny dochód przekroczył 3089 zł, wówczas rodzicom nie przysługuje ulga prorodzinna. Pracujące dzieci mają obowiązek samodzielnego rozliczenia się w zależności od rodzaju zatrudnienia i formy opodatkowania.

Możliwe jest rozliczenie ulgi prorodzinnej online.

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.