Wybór PIT

Pytanie który formularz PIT wybrać należy do jednych z częstszych pytań zadawanych przez podatników. Do najczęściej wykorzystywanych deklaracji należy PIT-37 (umowa o pracę lub cywilnoprawna) i PIT-36 (działalność gospodarcza). Podatnicy, którzy uzyskiwali dochody z różnych źródeł lub z nietypowych źródeł często mają jednak wątpliwości, który formularz PIT jest odpowiedni w ich przypadku. Dlatego prezentujemy poniżej informacje na temat wyboru odpowiedniej deklaracji PIT. W wyborze odpowiedniego formularza pomoże również program do PIT, który możesz pobrać z naszej strony.

pit przez inernet

Jaki PIT – działalność gospodarcza i umowa o pracę

Formularz PIT, jaki należy wypełnić jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą oraz będąc zatrudnionym na umowie o pracę zależy od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś zatrudniony na etat (na umowę o pracę) a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, przychody z obu tych źródeł powinieneś wykazać w formularzu PIT-36. Formularz... »

Jeśli mam 18 lat i pracowałem w lecie, jaki pit mam wypełnić, aby się rozliczyć z podatku dochodowego?

Jeśli mam 18 lat i pracowałem w lecie, jaki pit mam wypełnić, aby się rozliczyć z podatku dochodowego?

Osoby, które podjęły pracę w okresie wakacyjnym, są objęte obowiązkiem podatkowym. Deklaracji podatkowej nie trzeba składać, gdy uzyskany dochód był mniejszy niż 200 zł, a podjęta praca wykonywana była na podstawie umowy-zlecenie. Zeznanie podatkowe należy przedłożyć nawet wówczas, gdy uzyska się dochód w nieprzekraczający kwoty wolnej od podatku. Obliczony podatek będzie równy 0, jednak informacj... »

formularze pit

Wybór deklaracji PIT

Deklaracje PIT Podatnikom (mieszkańcom Polski) udostępniono różne deklaracje PIT, za pomocą których rozliczą dochody uzyskane w danym roku rozliczeniowym. Wszystkie można rozliczyć przez internet. Praca Osoby zarabiające jedynie na podstawie umowy o pracę wybierają PIT-37. Nie ma przy tym żadnego znaczenia ilość zawartych w danym roku umów o pracę. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych (o dz... »

małżonkowie

Na jakim formularzu pit rozliczyć się z mężem? Jaki pit złożyć, jeśli mąż pracuje i wspólnie się rozliczamy?

Małżonkowie, rozliczający się wspólnie, nie muszą wypełniać dwóch deklaracji. Uzupełniają jeden formularz PIT-37, w którym podają swoje dane osobowe, imiona i nazwiska, numery PESEL i NIP, a także wykazują swoje przychody zgodnie z zasadami, na jakich rozlicza się indywidualnie. Wyliczony w deklaracji podatek stanowi podwójną kwotę podatku, który jest ustalany od połowy łącznej kwoty dochodów rozl... »

Strona 5 z 512345