PIT-0

Co to jest PIT-0 i dlaczego warto go złożyć?

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych muszą, oprócz deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, złożyć PIT-0, czyli druk informujący o wykorzystanych ulgach i przysługujących odliczeniach. Jeśli płatnik nie korzysta z żadnych odliczeń, nie musi dołączać tego druku do swojego zeznania podatkowego.

PIT-0 służy do wykazania takich ulg jak: ulga na dziecko, ulga na Internet, ulga rehabilitacyjna, ulga wynikająca z wydatków na nowe technologie, ulgi z tytułu przekazanych darowizn dla organizacji pożytku publicznego i kultu religijnego oraz innych odliczeń od podatku poza ulgami budowlanym, które obejmuje PIT-D.

Należy pamiętać, że załącznik PIT-0 należy składać łącznie z drukiem PIT. Nie jest on samodzielną deklaracją. W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem należy złożyć wspólny PIT-0.

Niezłożenie załącznika PIT-0 uniemożliwia skorzystanie z oferowanych ulg podatkowych. Korzystając z PIT-0 należy pamiętać o udokumentowaniu wszystkich przysługujących ulg. Dokumentów tych nie załącza się do zeznania podatkowego, należy je jednak przechowywać aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W przypadku zobowiązań za rok 2020 dokumenty należy przechowywać do końca 2026 roku.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!