Ulga dla nierezydentów 2024 (PIT za 2023)

Nierezydenci to osoby, które pracują w Polsce, ale nie mają na terenie naszego kraju miejsca zamieszkania. Podlegają one ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – opodatkowaniu podlegają te z ich dochodów, które uzyskali na terytorium Polski.

Nierezydenci, którzy rozliczają PIT w Polsce, mogą skorzystać z niektórych preferencji podatkowych.

Przewidziane w polskim prawie ulgi podatkowe nie wymagają polskiej rezydencji. Oznacza to, że cudzoziemcy mogą z nich skorzystać na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Jeśli nierezydent składa w Polsce roczną deklarację może skorzystać np. z ulgi na Internet.

Tak samo jak polscy obywatele nierezydenci mogą skorzystać z prawa do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Jednak, aby było to możliwe musi zostać spełniony dodatkowy warunek, wspólny dochód małżeństwa musi w 75% być uzyskany w Polsce. Nie oznacza to jednak, że oboje z małżonków musi pracować w Polsce. Jeden z partnerów może nie posiadać opodatkowanego przychodu lub może pracować w innym kraju np. w kraju swojej rezydencji.
Konieczne może również okazać się przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego wysokość dochodów uzyskanych w kraju rezydencji.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz Fundacji Onkologicznej Alivia: 

Alivia już od ponad 13 lat pomaga chorym na raka w finansowaniu nierefundowanych terapii, konsultacji, niezbędnych badań i dojazdów do ośrodka leczenia. Rozlicz PIT i przekaż 1,5% podatku dla chorych na raka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli dalej pomagać chorym walczyć o najlepsze leczenie, ich zdrowie i dłuższe życie. Pomóż nam walczyć dalej! Wpisz w swoją deklarację KRS 0000358654

Dowiedz się więcej: https://alivia.org.pl/wspieraj/1procent/

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!