emeryt

Co to jest IKZE?

emerytIndywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Osoby posiadające Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE – część III filara emerytalnego) mają prawo odliczenia od podstawy opodatkowania wartości składek  (udokumentowanej zapłaty na konto) opłaconych w danym roku podatkowym.

Odliczenie przysługuje, jeśli podatnik:

  • rozlicza się według standardowej skali podatkowej (18-32%);
  • korzysta z rozliczenia ryczałtem ewidencjonowanym;
  • rozlicza się na zasadach podatku liniowego (19%).

Podstawę do rozliczenia ulgi stanowi dowód wpłaty, który powinien zawierać informacje dotyczące osoby wpłacającej, instytucji pobierającej oraz wysokości opłaconej składki. Dowód musi zawierać datę dokonania wpłaty.

Limit odliczenia

Rozliczająca się osoba musi mieć na uwadze, że maksymalna kwota odliczeń tytułu wpłat na IKZE ograniczona jest zarówno przez limit indywidualny (zależy od wysokość podstawy wymiaru składek emerytalnych w poprzednim roku), jak i limit ogólny, który zależny jest od wartości podstawy dla osób samozatrudnionych.

W jednym roku suma wpłat na IKZE nie może przekroczyć 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla danej osoby za poprzedni rok. Kwota ta nie może być obecnie wyższa niż kwota ograniczenia z roku 2011 (100 777 zł). Całkowita, maksymalna suma składek nie może więc przekroczyć 4030,80 zł.

Jeżeli kwota nie jest wyższa od 4% wartości dwunastu minimalnych wynagrodzeń za pracę, oszczędzająca osoba może wpłacić na IKZE w danym roku nie więcej niż właśnie równowartość owych 4%.

Bez znaczenia – dla możliwości skorzystania z ulgi – jest to, na kogo zastrzeżona została wypłata środków z IKZE (w przypadku śmierci oszczędzającej w ten sposób osoby).

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!