zagranica

Dochody zagraniczne

zagranicaDochody zagraniczne

Osoby mające status polskiego rezydenta podatkowego muszą wykazać w rocznym rozliczeniu PIT nie tylko przychody uzyskane w Polsce, lecz także te osiągnięte poza granicami kraju.

W myśl polskiego prawa, jako rezydenta podatkowego uważa się osobę, która ma na terenie Polski tzw. centrum interesów osobistych albo gospodarczych lub przebywa na terenie kraju co najmniej 183 dni w roku podatkowym.

Każda taka osoba jest zobowiązana do wykazania dochodów w Polsce. Wyjątek mogą stanowić relacje z poszczególnym państwami – Polska ma podpisane z wieloma krajami umowy podatkowe (w sprawie unikania podwójnego opodatkowania). Umowy te są w hierarchii prawnej usytuowane wyżej niż ustawy.

Podpisane przez Polskę i inne państwa umowy mają na cele głównie uniknięcie sytuacji, gdy przychód byłby podwójnie opodatkowany, czyli np. w kraju zamieszkania i kraju, gdzie dany podatnik pracuje.

Kwoty wyrażane w obcych walutach należy przeliczyć według kursu obowiązującego w dzień poprzedzający dzień poniesienia wydatku albo zapłaty podatku (obowiązują kursy podawane przez NBP).

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania stosowane są zazwyczaj dwie metody:

  • odliczenia proporcjonalnego,
  • wyłączenia z progresją.

Odliczenie proporcjonalne

Metoda ta zakłada, że cały dochód danej osoby (także uzyskany poza Polską) będzie opodatkowany w Polsce. Wpływu nie ma to, czy podatnik uzyskał jakiekolwiek dochody w Polsce. Podatnik może odliczyć od polskiego podatku sumy podatku zapłaconego za granicą, jednak tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód z zagranicy.

Tą metodą rozlicza się dochód m. in. z Holandii, Belgii, Danii, USA, Australii.

Więcej na temat obliczenia podatku tą metodą przeczytasz w artykule o rozliczeniu dochodu z Holandii.

Wyłączenie z progresją

Metoda ta opiera się na wyłączeniu dochodu zagranicznego z opodatkowania w państwie rezydencji podatnika, z jednoczesnym uwzględnieniem tego dochodu przy ustalaniu – stosowanej w państwie rezydencji – stawki podatku. Oznacza to innymi słowy, że dochód zagraniczny jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, a podatnik – jeżeli nie osiągnął dochodu na terenie państwa rezydencji – nie musi nawet składać zeznania podatkowego. Jeśli dana osoba zarabia w obu krajach, to dochód osiągnięty w Polsce opodatkowany powinien zostać stawką podatku właściwą dla całości dochodu polskiego oraz zagranicznego.

Tą metodą rozlicza się dochód m. in. z Norwegii, Finlandii, Austrii, Niemiec, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii.

Więcej na temat obliczenia podatku tą metodą przeczytasz w artykule o rozliczeniu dochodu z Norwegii.

Jaki PIT dla dochodów z zagranicy?

Dochody z zagranicy należy wykazać na formularzu PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG. Osoby korzystające z ulgi abolicyjnej powinny wypełnić również załącznik PIT/O. Wszystkie te druki można wypełnić przez internet.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!