reklama internetowa

Jak rozliczyć dochód z Google AdSense lub innej reklamy internetowej

reklama internetowaW ostatnich latach coraz więcej osób zarabia na swojej stronie internetowej lub blogu. Często korzystają z programów typu Google AdSense, AdKontekst, AdTaily, a czasami udostępniają miejsce na reklamę bezpośrednio zainteresowanej firmie. Do niedawna nie było jasne w jaki sposób należy rozliczać w PIT dochód z takich źródeł.

Reklama internetowa jako dzierżawa części strony internetowej

Wiele kontrowersji budziło w ostatnich latach kwalifikowanie reklamy internetowej jako umowy najmu lub dzierżawy. Niektóre urzędy skarbowe zezwalały na rozliczanie dochodu z reklamy w taki sposób, inne jednak uznawały to za nieprawidłowe (np. interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 2010 roku) i stwierdzały, że należy je traktować jako „przychód z innych źródeł”.

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia jako źródła przychodu „najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą„.  Nie wszystkie urzędy skarbowe były zdania, że do takich źródeł można zaliczyć Google AdSense albo inną reklamę internetową. Dnia 5 września 2014 roku ukazała się jednak Interpretacja Ogólna Ministra Finansów (nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000), w której jasno stwierdza on, że wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną są przychodem z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy.

W związku z tym istnieją dwa sposoby rozliczenia dochodu – na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Reklama internetowa na zasadach ogólnych

Rozliczając dochód na zasadach ogólnych podatek jest obliczany według skali podatkowej, tzn. wynosi 18% lub 32%. Od przychodu można odjąć koszty jego uzyskania, na przykład koszt serwera i domeny. Tak jak przy wynagrodzeniu z umowy o pracę lub innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej istnieje kwota wolna od podatku, wynosząca obecnie 3091 zł.

Do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty dochód należy zapłacić zaliczkę na podatek, a na początku następnego roku, do 30 kwietnia, złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. W przypadku uzyskiwania również innych dochodów opodatkowanych według skali, np. z umowy o pracę czy zlecenia, dochody ze wszystkich źródeł należy wykazać na jednym formularzu PIT-36 (a nie PIT-37 i PIT-36).

Reklama internetowa jako ryczałt ewidencjonowany

Aby rozliczać dochód z reklamy internetowej w formie ryczałtu należy złożyć oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania do 20 stycznia danego roku, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Podatek przy tej formie rozliczenia wynosi 8,5%, jednak nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu ani kwoty wolnej od podatku. Podobnie jak przy zasadach ogólnych, w trakcie roku należy wpłacać zaliczki na podatek, natomiast rozliczenie roczne należy wykonać na formularzu PIT-28, z załącznikiem PIT-28A i złożyć je do 31 stycznia.

Reklama internetowa jako działalność wykonywana osobiście

Do działalności wykonywanej osobiście należą między innymi umowy o dzieło lub zlecenie. Podpisanie z reklamodawcą takiej umowy będzie prawidłowe jeżeli osoba prowadząca bloga albo stronę będzie wykonywać jakieś „dzieło” lub otrzyma „zlecenie”. W praktyce może być to na przykład napisanie artykułu na swojego bloga na temat zlecony przez reklamodawcę albo wykonanie szerszej akcji reklamowej.

Jeżeli strony podpiszą taką umowę, reklamodawca powinien przesłać wydawcy formularz PIT-11 do końca lutego następnego roku, a on z kolei na jego podstawie wypełnić formularz PIT-37.

Reklama internetowa jako przychody z innych źródeł

Art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że przychodami z innych źródeł są „w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego (…), zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (…), dopłaty, nagrody…” Fraza „w szczególności” oznacza, że ustawa wymienia jedynie przykłady takich źródeł. Do innych źródeł przychodu należy zaliczyć również inne źródła, które nie są wymienione w ustawie. W praktyce, jest to na przykład umowa uaktywniająca dla opiekunek do dziecka albo dochód ze sprzedaży na aukcjach internetowych. Do niedawna również dochód z Google AdSense albo innych reklam internetowych podatnicy często rozliczali w ten sposób. Obecnie także w niektórych przypadkach dochód z reklamy internetowej należy rozliczyć jako przychód z innych źródeł, ponieważ nie zawsze prowadzący bloga czy stronę podpisuje umowę z reklamodawcą.

Jeżeli nie została podpisana umowa z reklamodawcą, która ma charakter umowy podobnej do umowy najmu lub dzierżawy ani działalności wykonywanej osobiście, dochód z reklamy należy rozliczyć właśnie jako przychód z innych źródeł. Odpowiednim formularzem jest wtedy PIT-36. Taką formę rozliczenia prowadzi na przykład serwis whitepress.pl, który wystawia wydawcom formularz PIT-8C, z którego kwoty należy przepisać do formularza PIT-36.

Reklama internetowa jako działalność gospodarcza

Osoby zarabiające na swojej stronie internetowej powinny zdawać sobie sprawę, że w niektórych przypadkach może zostać to zakwalifikowane do działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą, działalnością gospodarczą jest działalność prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, w celu uzyskania zysku. Nie jest zatem działalnością gospodarczą uzyskiwanie nieregularnych dochodów z reklamy na swoim blogu, jeżeli blog jest prowadzony w celach hobbystycznych. Jeśli jednak strona została założona w celu zysku, jest prowadzona intensywnie, reklamowana aby uzyskać większą liczbę użytkowników i co za tym idzie większe zyski, może to zostać uznane za działalność gospodarczą. W praktyce, granica jest płynna i w razie wątpliwości najlepiej złożyć wniosek do swojego urzędu skarbowego o indywidualną interpretację.

Podatnicy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą oczywiście również mogą rozliczać dochód z reklamy internetowej w ramach tej działalności. Jeżeli charakter obecnej działalności nie jest związany z usługami reklamowymi, wystarczy złożyć wniosek o dopisanie odpowiedniego kodu PKD. Wydawcy uzyskujący dochody z Google AdSense powinni złożyć również wniosek o nadanie numeru NIP-UE, ze względu na to, że klienci z Unii Europejskiej podlegają pod siedzibę Google w Irlandii.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!