zwrot podatku

Zwrot podatku PIT

zwrot podatkuNadpłata w zeznaniu podatkowym

Rozliczenie podatkowe co roku składane w urzędzie skarbowym ma na celu wykazanie przed organami podatkowymi informacji na temat uzyskanych przychodów i poniesionych strat w ciągu roku. Obok tych informacji uwzględniane są dane na temat zaliczek na podatek dochodowy, a także ulg i odliczeń, które podatnik ma prawo uwzględnić w rozliczeniu rocznym.

Nadpłata wykazana w rozliczeniu PIT jest podstawą dla uzyskania zwrotu podatku, jednak warunkiem jest poprawne wypełnienie deklaracji podatkowej. Istotne znaczenie ma również rodzaj nadpłaty podatku dochodowego. Niestety zwrotowi nie podlega nadpłata będąca formą zaliczki na bieżące bądź zaległe zobowiązania podatkowe. Nie można też ubiegać się o zwrot podatku z nadpłaty, która wnioskiem podatnika jest przeznaczona na pokrycie przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jaki czas na zwrot?

Termin zwrotu podatku dochodowego zależy przede wszystkim od tego, kiedy podatnik złoży w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Zatem, im szybciej wywiąże się z obowiązku podatkowego, tym szybciej uzyska zwrot wynikający z nadpłaty. Zgodnie z przepisami ustawy regulującej prawo podatkowe, podatnik powinien uzyskać zwrot nadpłaty:

  • w terminie do 3 miesięcy od złożenia deklaracji PIT,
  • w terminie do 2 miesięcy od złożenia korekty zeznania podatkowego.

Termin zwrotu podatku może też wynikać z formy złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT, którą można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysyłając przez Internet (tzw.e-deklaracja). Osoby składają rozliczenie PIT pod koniec kwietnia zazwyczaj muszą znacznie dłużej oczekiwać na zwrot podatku, co może mieć miejsce nawet pod koniec lipca.

W sytuacji gdy organ podatkowy nie dotrzyma terminu zwrotu nadpłaty, podatnik ma prawo do odsetek za zwłokę.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!