Rozliczenia PIT

rozliczenie pit 2012 w roku 2013Rozliczenie PIT obowiązkiem podatnika

Osoby, które w danym roku osiągnęły przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zobligowane są do terminowego złożenia rocznego zeznania podatkowego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych powinni przekazać rozliczenie PIT do 30 kwietnia, natomiast podatnicy osiągający przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym do 31 stycznia. Deklarację PIT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Zeznanie podatkowe informacją dla Urzędu Skarbowego

Zeznania podatkowe mają na celu dostarczenie organom podatkowym informacji wynikających z obowiązku podatkowego, którym objęte są osoby uzyskujące przychody opodatkowane. Zgodnie z obowiązującą ustawą nie tylko przychody winny zostać wykazane w deklaracji podatkowej, ale też poniesione przez podatnika straty w danym roku rozliczeniowym. Wśród istotnych informacji nie może też zabraknąć podsumowania wypłacanych w roku rozliczeniowym kwot zaliczek na podatek, co jest zwykle obowiązkiem płatników, przedsiębiorców i zakładów pracy.

Aby w pełni rozliczyć się z przychodów osiągniętych w danym roku, trzeba przede wszystkim poprawnie wypełnić właściwy formularz PIT, pamiętając, by sprawdzić obowiązujące w danym roku przepisy. Poprawne wypełnienie zeznania jest łatwiejsze przy rozliczaniu PIT przez internet.

Obowiązek podatkowy

Obowiązkiem podatkowym określa się zaistnienie zdarzenia, które zgodnie z ustawą, wiąże się z koniecznością uiszczenia określonego świadczenia pieniężnego. Zarówno zdarzenia, jak i związany z nim podatek, określa ustawa podatkowa.

Świadczenie pieniężne w formie podatku dochodowego może wynikać z różnych zdarzeń:

  • uzyskania dochodu,
  • zbycia nieruchomości,
  • otrzymania spadku.

Obowiązek podatkowy wymaga od podatnika terminowego składania deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Jednak konieczność zapłaty podatku następuje dopiero w momencie pojawiania się zobowiązania podatkowego.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!