adres

Porady z tagiem “adres”

Wpisanie w formularzu PIT błędnego adresu lub adresu zameldowania zamiast zamieszkania nie jest błędem, za który grożą sankcje finansowe, mimo to, aby uniknąć niepotrzebnego kontaktu z fiskusem, warto jest wiedzieć jaki adres należy wpisać i do którego urzędu skarbowego dostarczyć PIT.

formularz pit-11

Jaki urząd skarbowy wpisać w PIT-11?

W formularzu PIT-11 należy wpisać urząd skarbowy pracownika, właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania. W przypadku pracowników nie mieszkających w Polsce, odpowiedni jest urząd skarbowy zajmujący się osobami zagranicznymi. W każdym województwie jest jeden taki urząd. »

formularz pit-4r

Do jakiego urzędu wysłać PIT-4R?

PIT-4R służy do przekazania urzędowi skarbowemu informacji o pobranych w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy pracownika. Należy złożyć go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania płatnika (pracodawcy) lub miejsce prowadzenia działalności płatnika, a nie do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania pracownika. »

formularz pit-11

Jaki adres podać na PIT-11 – zamieszkania czy zameldowania?

Zgodnie z przepisami, PIT należy składać w miejscu zamieszkania a nie zameldowania. Dokładnie, chodzi o miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, to znaczy w zeznaniu składanym w 2018 roku należy wpisać adres zamieszkania aktualny 31 grudnia 2017 roku. Jako miejsce zamieszkania traktowany jest adres, pod którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego po... »

formularz pit37

Jaki adres wpisać na PIT-37?

Rozliczając podatek dochodowy na formularzu PIT-37 należy wpisać adres zamieszkania. Dotyczy to również osób, które adres zameldowania mają w innym mieście albo innym województwie. Urzędem skarbowym, do którego należy złożyć zeznanie PIT również jest urząd, który mieści się w miejscu zamieszkania. W przypadku zmiany adresu zamieszkania w trakcie roku, obowiązuje adres zamieszkania, który był aktua... »

warszawa

Co zrobić żeby rozliczyć PIT w Warszawie?

Po prostu rozliczyć PIT :) Najlepiej przez internet. Rozliczenie PITu w Warszawie, albo jakimkolwiek innym mieście, w którym mieszkamy, ale nie jesteśmy zameldowani jest prostsze niż się powszechnie wydaje. Zgodnie z przepisami, deklarację roczną PIT powinniśmy składać w miejscu zamieszkania (nawet jeśli mieszkamy w innym województwie niż jesteśmy zameldowani). Nie trzeba więc wypełniać żadnych do... »

pisze

Jaki adres wpisać w PIT?

W formularzach PIT przy rocznym zeznaniu podatkowym należy podać adres zamieszkania, a nie adres zameldowania. PIT należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowym, tzn. tam, gdzie mieszkaliśmy 31 grudnia 2017 roku. »

wyszukiwanie w google

Czy jest możliwość sprawdzenia na jednej stronie urzędów skarbowych właściwych danym regionom Polski? Czy jest strona, gdzie urzędy skarbowe są kolejno wypisane, z podaniem adresów?

Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów jest możliwość sprawdzenia danych teleadresowych urzędów skarbowych z terenu Polski. Wystarczy wybrać województwo bądź miasto, aby odnaleźć takie informacje, jak: adres, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego, adres oficjalnej strony internetowej właściwego urzędu skarbowego. Informacje dotyczące zmian czy aktualizacji danych niezbędnych ... »