ulga mieszkaniowa

Porady z tagiem “ulga mieszkaniowa”

Dzięki uldze mieszkaniowej możliwe jest zmniejszenie lub całkowite uniknięcie podatku od sprzedaży nieruchomości. Konieczne jest przeznaczenie dochodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

pokój w mieszkaniu

PIT – Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa pozwalała na uniknięcie podatku dochodowego koniecznego do zapłaty w przypadku sprzedania nieruchomości w ciągu 5 lat od jej nabycia lub wybudowania. Podatku nie płaciły osoby, które przed sprzedażą nieruchomości, były w niej zameldowane co najmniej przez jeden rok. Piszemy jednak w czasie przeszłym, ponieważ ulga meldunkowa już nie obowiązuje. Dotyczyła sprzedaży nieruchomości nab... »

narzędzia do remontu

PIT – Ulga remontowa

Pod pojęciem “ulga remontowa” czasem jest rozumiany zwrot podatku VAT a czasem zlikwidowana już w 2005 roku możliwość odliczenia wydatków na remont od podatku dochodowego. Nie należy tych dwóch ulg mylić. Ulga remontowa – zwrot podatku VAT Ulga remontowa umożliwiała zwrot części wydatków poniesionych na materiały budowlane. Zwrotowi podlegała różnica między kwotą wynikającą ze st... »