Darowizny na cele kościelne

kościółJednym ze sposobów na zmniejszenie podatku, jest odliczenie od dochodu przekazanych darowizn na cele kościelne. Istnieją jednak dwa rodzaje “celów kościelnych”: cele kultu religijnego, które są limitowane oraz cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła, nielimitowane.

Darowizny na cele kultu religijnego

Odliczenie darowizn na cele kultu religijnego może wynieść maksymalnie 6% dochodu. Limit ten dotyczy sumy darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz w ramach honorowego krwiodawstwa. Do darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego nie wlicza się 1% podatku. Chodzi tutaj o darowizny przekazane w trakcie roku bezpośrednio ze środków podatnika.

Co to są “cele kultu religijnego”?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa wprost czym jest “kult religijny”, jednak definicja słownikowa wskazuje, że jest to zewnętrzny aspekt religijny, to znaczy czynności dokonywane z pobudek religijnych (obrzędy, rytuały itp.).

W praktyce, do darowizn przekazanych na cele kultu religijnego można zaliczyć na przykład darowizny na budowę lub remont kościoła, czy też jego wyposażenie. Darowizna nie musi być w formie pieniężnej. Może być również w formie rzeczowej, na przykład zakup wyposażenia, cegieł czy okien.

Należy pamiętać, że darowizna nie może być przekazana osobie fizycznej, jaką jest ksiądz, ale Kościołowi. Podczas ewentualnej kontroli skarbowej, urzędnicy mogą zażądać dokumentów potwierdzających przekazanie darowizny. Warto zatem zachować potwierdzenie przelewu na konto. Jeżeli darowizna była w formie rzeczowej, konieczne jest oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu wraz z informacją o wartości darowizny.

Jak odliczyć darowizny na cele kultu religijnego

Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli wliczyli darowiznę w koszty uzyskania przychodu, nie mogą jej dodatkowo odliczyć od dochodu.

Do formularza należy dołączyć załącznik PIT/O i wykazać w nim kwotę odliczenia w części “Odliczenia od dochodu (przychodu)” w wierszu “darowizny przekazane na cele kultu religijnego”, a także w części D podać dokładne dane identyfikacyjne obdarowanego. Należy pamiętać, że wysokość darowizny nie może przekroczyć 6% dochodu.

Dla ułatwienia obliczeń zachęcamy do skorzystania z naszego programu do rozliczania PIT, który samodzielnie wykona wszystkie obliczenia i nie pozwoli na odliczenie więcej, niż pozwalają przepisy. Program możesz pobrać pod artykułem.

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła nie są określone w ustawie o podatku dochodowym, ale w odrębnych ustawach, regulujących stosunek Państwa do Kościoła. Nie wspominają one o limicie odliczenia, zatem możliwe jest odliczenie nawet całości dochodu i tym samym uniknięcie zapłaty podatku.

Co to są “cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła”

Zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej do działalności charytatywno-opiekuńczej można zaliczyć między innymi:

 • prowadzenie domów dziecka, domów spokojnej starości, zakładów dla niepełnosprawnych;
 • prowadzenie szpitali i aptek;
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami;
 • organizowanie pomocy ofiarom wojennym;
 • pomoc osobom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym;
 • prowadzenie żłobków, schronisk, burs;
 • pomoc w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji;
 • krzewienie idei pomocy bliźnim;
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
Darowizna powinna być przekazana kościelnej osobie prawnej, do których należą:
 • metropolie,
 • archidiecezje,
 • diecezje,
 • administratury apostolskie,
 • parafie,
 • kościoły rektoralne (rektoraty),
 • Caritas Polska,
 • Caritas diecezji,
 • Papieskie dzieła misyjne.

Może być przekazana w formie pieniężnej lub rzeczowej, ale w każdej sytuacji konieczne jest posiadanie dowodu przekazania darowizny wraz z informacją o jej wartości. Obdarowana instytucja powinna również w ciągu 2 lat od otrzymania darowizny przedstawić darczyńcy sprawozdanie, które potwiedzi, że darowizna została przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Darowizna nie musi być przekazana na rzecz Kościoła Katolickiego. Odrębne ustawy określające stosunek Rzeczyspospolitej Polskiej do innych Kościołów również umożliwiają nielimitowane odliczenia. Do wyznań, które podlegają takim ustawom należą:

 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • Kościół Chrześcijan Baptystów,
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski,
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany,
 • Kościół Katolicki Mariawitów,
 • Kościół Polskokatolicki,
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów,
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Jak odliczyć darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze

Podobnie jak inne darowizny na cele kościelne, należy wykazać je na formularzu PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 oraz w załączniku PIT/O w części B oraz w części D. W części B należy ująć je w wierszu “darowizny wynikające z odrębnych ustaw”.

pobierz program do rozliczenia pit

2 komentarze

 1. Mam nadzieje, że nie korzysta z tej ulgi wiele osób. Ja nigdy bym nie dała darowizny na kościół, już wolę na jakąś fundację.

 2. Za dobrze ma kościół w Polsce….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.