dziecko

Jaka kwota należy się na odliczenie na dziecko zgodnie z przepisami dotyczącymi ulgi rodzinnej?

dzieckoWypełniając deklarację podatkową, zawsze należy pamiętać o sprawdzeniu aktualnych na danych rok przepisów w zakresie ulg i odliczeń. Nieznajomość obowiązujących zasad i limitów przysługujących w ramach ulgi prorodzinnej może prowadzić do błędnego wypełnienia deklaracji PIT, co wiążę się z kolei z koniecznością sporządzenia korekty.

W 2013 roku zmianie ulegają przepisy regulujące stosowanie ulgi rodzinnej, gdzie istotne znacznie będą miały dwa czynniki – ilość dzieci oraz wskazane przepisami limity:

  • osoby wychowujące jedno dziecko – wartość odliczenia na miesiąc wynosi 92,67 zł, przy czym konieczne jest tu dokładne obliczenie wysokości uzyskiwanych w ciągu roku zarobków,
  • osoby wychowujące dwoje dzieci – zasady nie ulegają zamianie, stąd na każde dziecko w skali roku przypada 1 112,04 zł, natomiast miesięcznie 92,67 zł. Końcowa suma musi być przeliczana zawsze względem dwojga dzieci,
  • osoby wychowujące troje i więcej dzieci – na każde dziecko rocznie przysługuje limit w przedziale od 1112,04 do 2224,08 zł, zaś miesięcznie 92,67 zł do 185,34 zł. W przypadku dziecka trzeciego limit wynosi 139,05 zł miesięcznie, co za rok daje 1668,6 zł.

Istotne znacznie przy obliczaniu ulgi rodzinnej ma również to, czy osoba posiadająca dziecko lub dzieci:

  • pozostaje w związku małżeńskim – dochody nie mogą przekroczyć 112 000 zł,
  • nie pozostaje w związku małżeńskim – dochody nie mogą przekroczyć 56 000 zł,
  • samotnie wychowuje – dochody nie mogą przekroczyć 112 000 zł.

Uwaga: Artykuł został opublikowany w 2013 roku. Przeczytaj o aktualnych stawkach ulgi.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!