Odliczenie darowizny na walkę z COVID

Odliczenie darowizny na walkę z COVID

Jedną ze zmian w rozliczeniach podatkowych za rok 2020 jest możliwość odliczenia darowizny na walkę z COVID-19.

Dopuszczalne jest odliczenie darowizn przekazywanych na rzecz walki z epidemią koronawirusa podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, włączając te świadczące usługi opiekuńcze, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy, domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W zależności od terminu przekazania darowizny można odliczyć różne jej wartości. Wahają się one od 100 do 200 procent.

Aby odliczyć przekazaną darowiznę należy pamiętać o jej udokumentowaniu. Poświadczeniem może być np. dowód wpłaty na rachunek wspieranej organizacji, w przypadku darowizny pieniężnej. Kiedy darowizna ma charakter rzeczowy, dowód musi zawierać dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie przyjmującego o jej otrzymaniu.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!