Ulga na turnus rehabilitacyjny

osoba na wózku inwalidzkim

Osoby niepełnosprawne, które w ubiegłym roku podatkowym wykupiły pobyt z prywatnych funduszy na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy mają prawo do uwzględnienia wydatków z nim związanych w rozliczeniu podatkowym.

Nawet nie posiadając skierowania od lekarza prowadzącego, wydatki jakie poniesione zostały na podobny pobyt, mogą zostać odliczone od dochodu, pod warunkiem iż turnus taki zorganizowany jest w taki sposób, który kwalifikuje go jako turnus rehabilitacyjny zgodny z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce, a dotyczącymi rehabilitacji zawodowej i społecznej, jak i zatrudnieniu niepełnosprawnych.

Podatnikom przysługuje możliwość skorzystania w takim przypadku z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Podstawą prawną do skorzystania z tej właśnie ulgi jest art. 26 ust. 1 pkt 6 updof, który to pozwala odliczyć od dochodu wydatki za taki pobyt (określa to ust. 7a pkt 5 przywołanej wcześniej ustawy).

Jakie warunki spełniać musi turnus rehabilitacyjny, by wypełniał ustawowe znamiona uprawniające do odpowiednich odliczeń?

Przede wszystkim musi być on formą zorganizowaną. Tego rodzaju turnus jest aktywną rehabilitacją połączoną z elementami wypoczynku, zaś służyć ma poprawie sprawności czy to psychofizycznej, jak i poprawie sprawności, czy rozwijaniu umiejętności społecznych osób, które biorą udział w takim turnusie. Podczas turnusu rozwijane są kontakty społeczne, realizowane pasje, rozwijane różnorodne umiejętności i zainteresowania uczestników, jak i możliwość uczestniczenia w zupełnie nowych zajęciach, które przewiduje program takiego turnusu. To oczywiście zaledwie zalążek tego, jak powinien wyglądać turnus. Najważniejsze wymogi określono w bardzo szczegółowy sposób. I tak:

  • Organizatorem turnusu może być podmiot, który wpisany jest do odpowiedniego rejestru turnusów, zaś ośrodkiem – ośrodek wpisany analogicznie do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę. Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdziesz wyszukiwarkę organizatorów oraz wyszukiwarkę ośrodków.
  • Turnus taki musi odbywać się w grupach, które liczą minimum 20 osób.
  • Pobyt na turnusie musi wynosić minimum 14 dni.
  • Każdy z uczestników musi posiadać odpowiednio opracowany program turnusu, formy rehabilitacji, które odpowiednie są dla schorzeń osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami takiego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

Poza zwrotem kosztów poniesionych na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, zwrotowi podlegają ponadto wydatki, które mają związek z dojazdem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Przeczytaj więcej na ten temat w artykule o Uldze na samochód.

Jak skorzystać z ulgi na turnus rehabilitacyjny?

W celu odliczenia wydatków na turnus rehabilitacyjny należy do podstawowego formularza PIT (PIT-37, PIT-36 lub PIT-28) dodać załącznik PIT/O i wypełnić rubrykę “wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”. W prawidłowym wypełnieniu formularza oraz załącznika pomoże Ci nasz program, który wykona za Ciebie wszystkie obliczenia oraz podpowie co i gdzie należy wpisać.

Do deklaracji podatkowej nie trzeba załączać faktur dokumentujących wydatki na turnus rehabilitacyjny, ale na wypadek kontroli faktury trzeba posiadać, przez okres 5 lat.

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.