niepełnosprawny

Ulga rehabilitacyjna 2018 – nadchodzą korzystne zmiany

Ulga rehabilitacyjna pozwala osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom odliczyć od dochodu wydatki związane z rehabilitacją i ułatwieniem czynności życiowych. Dzięki najnowszym zmianom, w 2018 roku (rozliczając 2017 rok) więcej podatników będzie mogło skorzystać z ulgi, a niektórzy odliczą większą kwotę. 

Ulga na samochód

Dotychczas w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoby z I lub II stopniem niepełnosprawności lub opiekunowie takich osób mogli odliczyć wydatki na dojazd samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Obecnie z ulgi mogą skorzystać wszyscy niepełnosprawni, niezależnie od grupy inwalidzkiej. Ponadto, zniesiony został zapis o dojazdach na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Oznacza to, że podatnicy mogą odliczyć od dochodu również wydatki na dojazdy na konsultacje u lekarza, do sklepu, do pracy czy na wakacje.

Nie zmienił się limit wydatków – wciąż można odliczyć maksymalnie 2 280 zł.

Ulga na psa asystującego

Również w przypadku wydatków na utrzymanie psa asystującego, ulga została rozszerzona na wszystkich niepełnosprawnych. Dotychczas z ulgi mogli skorzystać tylko niewidomi lub niedowidzący z I lub II grupą inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa.

Limit wydatków możliwych do odliczenia wynosi nadal 2 280 zł.

Ulga dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Nowe przepisy zakładają wyższy limit dochodu osoby niepełnosprawnej, po przekroczeniu którego jej opiekun nie może dokonać odliczenia. Dotychczas podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mógł odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne tej osoby, jeżeli w ciągu roku dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył kwoty 9 120 zł. Obecnie kwota ta wynosi 10 080 zł.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!