pisze

Co napisać w uzasadnieniu korekty PIT?

piszeW uzasadnieniu korekty PIT należy napisać, jaki błąd został zauważony w złożonej deklaracji i w związku z tym co zostało zmienione w korekcie, np.:

„Składając deklarację PIT-37, dnia 15 marca 2014 roku, skorzystałem z ulgi na dziecko, której kwotę wpisałem do deklaracji PIT-37, ale nie dołączyłem załącznika PIT/O. Korekta zeznania PIT-37 zawiera brakujący załącznik PIT/O.”

„Po złożeniu deklaracji PIT-37 zauważyłem, że błędnie wpisałem swój numer PESEL. Obecnie składam korektę deklaracji, z prawidłowym numerem PESEL.”

„W roku 2014 pracowałem w ramach umowy o dzieło w trzech różnych firmach. Wypełniając deklarację PIT-37 zawarłem jednak kwoty pochodzące tylko z dwóch deklaracji PIT-11 a omyłkowo nie uwzględniłem trzeciej deklaracji PIT-11. W związku z tym składam korektę deklaracji PIT-37, uwzględniającą dochody pochodzące od wszystkich trzech pracodawców”.

Jeżeli po uwzględnieniu dochodów z trzeciej firmy, okazałoby się, że powstała konieczność zapłaty podatku lub podatek do zapłacenia zwiększył się, a korektę składamy po 30 kwietnia, należy od razu zapłacić brakujący podatek wraz z odsetkami. Informację o zapłaceniu podatku i odsetek należy również zawrzeć w uzasadnieniu korekty PIT.

Korektę PIT, tak samo jak zwykłe zeznanie można złożyć przez internet.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!