małżonkowie

Jak rozliczyć PIT z małżonkiem?

małżonkowieRozliczenie PIT z małżonkiem

W niektórych przypadkach małżeństwa mogą dokonać wspólnie rocznego rozliczenia podatkowego. Możliwość ta sprowadza się do tego, że małżonkowie wypełniają po prostu jeden formularz PIT, z wyszczególnieniem imion i nazwisk obu małżonków. W takim wypadku podatek opłacany jest jako podwójna kwota podatku ustalanego od połowy łącznej sumy ich dochodów. Oznacza to, że dochody poniżej progu 171 056 zł (dwukrotność limitu dla pojedynczego podatnika – 85 528 zł) pozostaną opodatkowane stawką w wysokości 18%.

Wspólne rozliczenie PIT jest szczególnie korzystne dla małżeństw, w których małżonkowie osiągają mocno zróżnicowane dochody. Przykładowo, dzięki wspólnemu rozliczeniu i podniesieniu limitu dochodu uniknąć można przekroczenia progu, który zobowiązuje do opodatkowania części zarobków według wyższej stawki podatkowej (32%).

W najlepszej sytuacji znajdą się małżeństwa, gdzie jedno z małżonków ma dochody roczne na poziomie ponad 85 528 zł. Jeśli np. mąż osiągnął dochód w wysokości 120 tys. zł, a żona na poziomie 30 tys. zł, to całość zostanie opodatkowana stawką 18%. W przypadku osobnego rozliczania takich osób część dochodów męża (powyżej progu 85 528 zł) zostałaby obłożona wyższym (32%) podatkiem.

Warunki wspólnego rozliczenia PIT

Małżonkowie mogą dokonać wspólnego rozliczenia podatkowego, jeśli spełniają określone warunki:

  • muszą pozostawać przez cały rok w tzw. wspólności majątkowej,
  • pozostają przez cały rok w związku małżeńskim,
  • złożą pisemne oświadczenie (wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu PIT) stanowiące, iż za dany rok rozliczeniowy dokonują wspólnego rozliczenia (należy tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym upływa ostateczny termin złożenia zeznania),
  • nie korzystają z następujących form opodatkowania: podatek liniowy, podatek tonażowy, ryczałt ewidencjonowany (nie dotyczy najmu) i karta podatkowa.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!