małżonek

Porady z tagiem “małżonek”

Tutaj przeczytasz o wszystkim co związane z rozliczaniem PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy lepiej jest razem, kiedy lepiej osobno, jaki PIT wypełnić i jak.

małżeństwo

Wspólne rozliczenie PIT teraz również po terminie

Rozliczenie podatku wspólnie z małżonkiem albo z dzieckiem jako samotny rodzic dotychczas było możliwe tylko wtedy, jeśli deklaracja PIT została złożona terminowo. W 2019 roku nadejdą zmiany, korzystne dla spóźnialskich.  »

cmentarz

Jak rozliczyć osobę zmarłą

Bliscy zmarłych osób często pytają, czy muszą rozliczyć PIT za zmarłego oraz w jakich sytuacjach jest możliwość rozliczenia podatku wspólnie ze zmarłym małżonkiem. Rozliczenie PIT za osobę zmarłą Ani wdowa / wdowiec po zmarłej osobie, ani inny członek rodziny nie ma obowiązku wypełniać PIT za zmarłą osobę. Nie trzeba również powiadamiać urzędu skarbowego o śmierci, ponieważ zajmuje się tym organ e... »

formularz pit37

Jak wypełnić PIT-37 gdy żona nie pracuje?

Z rozliczenia PIT wspólnie z żoną może skorzystać podatnik, który był w związku małżeńskim przez cały rok oraz przez cały ten okres posiadał wspólność majątkową. Wspólne rozliczenie, w przypadku kiedy żona nie pracuje jest bardzo korzystne. Małżonkowie zyskają dzięki temu co najmniej 556 zł. Tyle zwrotu otrzymają, jeżeli pracujący małżonek nie przekroczył progu podatkowego (dochód poniżej 85 528 z... »

małżonkowie z dzieckiem

Jaki PIT dla małżonków z dzieckiem?

Rozliczenie PITu wspólnie z małżonkiem jest możliwe, jeśli żadne z nich nie uzyskiwało dochodów opodatkowanych liniowo, ryczałtem, kartą podatkową ani podatkiem tonażowym. Powinni więc wypełnić PIT-37 (umowa o pracę, zlecenie lub dzieło) lub PIT-36 (działalność gospodarcza, praca za granicą). Jeśli jedno z nich uzyskiwało dochody wykazywane w PIT-36, powinni wypełnić razem jeden PIT-36. W celu ośw... »

małżeństwo

Jak rozliczyć PIT z niepracującą żoną?

Sytuacja, w której Ty pracujesz, a Twoja żona nie, jest korzystną sytuacją do wspólnego rozliczenia deklaracji PIT. Aby skorzystać z tej możliwości, nie musicie wypełniać żadnego dodatkowego formularza. Wystarczy w deklaracji PIT-37 w sekcji “wybór sposobu opodatkowania” zaznaczyć kwadrat 2. Należy również wpisać pesel żony w górnym rogu formularza. W dalszych częściach wpisujemy dane ... »

małżeństwo

PIT – Ulga małżeńska

Polskie przepisy ustawy o PIT nie przewidują “ulgi małżeńskiej” jednak małżeństwa mogą liczyć na pewne udogodnienia. Wspólne rozliczenie PITu W niektórych przypadkach warto jest skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia PITu. Będzie to korzystne w przypadku małżeństw, w których jedna osoba nie pracuje lub zarabia bardzo niewiele oraz wtedy, kiedy jedna z osób ma na tyle wysokie zar... »

rozliczenie z malzonkiem

Jaki PIT wybrać – rozliczenie z małżonkiem

Jeśli oboje małżonkowie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, powinni wypełnić formularz PIT-37. Ten sam formularz obowiązuje w sytuacji, w której jeden z małżonków był zatrudniony na etat lub na umowie cywilnoprawnej, a drugi w ogóle nie pracował. Jeśli natomiast co najmniej jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą lub uzyskuje inne dochody wykazywan... »

małżonkowie

Czy korzystnie jest rozliczać się z małżonkiem i w jakiej sytuacji zdecydować się na takie rozwiązanie?

Na rozliczenie wspólnie z małżonkiem mogą zdecydować się podatnicy, którzy posiadali wspólność majątkową przez cały poprzedni rok. Jak lepiej rozliczać PIT – razem czy osobno? To, czy wspólne rozliczenie podatkowe małżonków jest korzystne zależy od wysokości ich zarobków, które warunkują wysokość stawki opodatkowania. Ponieważ podatek przy wspólnym rozliczeniu wylicza się na zasadzie podwójn... »

małżonkowie

Na jakim formularzu pit rozliczyć się z mężem? Jaki pit złożyć, jeśli mąż pracuje i wspólnie się rozliczamy?

Małżonkowie, rozliczający się wspólnie, nie muszą wypełniać dwóch deklaracji. Uzupełniają jeden formularz PIT-37, w którym podają swoje dane osobowe, imiona i nazwiska, numery PESEL i NIP, a także wykazują swoje przychody zgodnie z zasadami, na jakich rozlicza się indywidualnie. Wyliczony w deklaracji podatek stanowi podwójną kwotę podatku, który jest ustalany od połowy łącznej kwoty dochodów rozl... »

małżonkowie

Jak rozliczyć PIT z małżonkiem?

Rozliczenie PIT z małżonkiem W niektórych przypadkach małżeństwa mogą dokonać wspólnie rocznego rozliczenia podatkowego. Możliwość ta sprowadza się do tego, że małżonkowie wypełniają po prostu jeden formularz PIT, z wyszczególnieniem imion i nazwisk obu małżonków. W takim wypadku podatek opłacany jest jako podwójna kwota podatku ustalanego od połowy łącznej sumy ich dochodów. Oznacza to, że dochod... »