bitcoin

Jak rozliczyć podatek od bitcoin

bitcoinZgodnie z interpretacją urzędu skarbowego w Warszawie, z dnia 26 czerwca 2014 roku, sprzedaż kryptowalut takich jak bitcoin należy traktować jako przychód z praw majątkowych.

Rozliczenie bitcoin poza działalnością gospodarczą

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej powinny rozliczyć sprzedaż bitcoin na formularzu PIT-36 w wierszu „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”. W wierszu tym należy wykazać przychód oraz ewentualne koszty uzyskania przychodu (np. koszt zakupu bitcoin), przy czym należy wiedzieć, że ująć można jedynie koszty poniesione w danym roku podatkowym.

Formularz PIT-36 warto jest złożyć również w przypadku poniesienia kosztów i nie uzyskania przychodu. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy podatnik zakupi bitcoin w danym roku podatkowym, ale go nie sprzeda. Korzystne będzie dla niego, jeśli wykaże koszt zakupu bitcoin w kosztach uzyskania przychodu a jako przychód wpisze 0 zł. Uzyska w ten sposób stratę, którą będzie mógł odliczać od dochodu przez 5 kolejnych lat (w części E – Odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne). Oznacza to jednak, że jeśli bitcoin zostanie sprzedany po ponad 5 latach od zakupu, podatek zostanie obliczony od całego przychodu ze sprzedaży, bez możliwości odliczenia kosztów zakupu czy innych kosztów uzyskania przychodu.

Rozliczenie bitcoin w ramach działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych powinny wliczyć przychód ze sprzedaży bitcoin oraz ewentualne koszty do formularza PIT-36, do wiersza „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Sprzedaż bitcoin można opodatkować również podatkiem liniowym, jeśli wcześniej została wybrana taka forma opodatkowania działalności gospodarczej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym ostatnim przypadku zastosowanie będzie miała stawka podatku 3%.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!