Podatek od odsetek od pożyczki

pożyczkaOdsetki od udzielonej pożyczki traktowane są jako przychód, od którego należy zapłacić podatek dochodowy. Sposób rozliczenia i zapłaty podatku zależy od tego kto udzielił pożyczki (firma czy osoba prywatna) oraz komu.

Sytuacja 1: Firma udziela pożyczki

Jeśli pożyczka została udzielona przez przedsiębiorcę, przychód z odsetek od pożyczki jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej. W związku z tym przedsiębiorca ma obowiązek zapłacić podatek od odsetek łącznie z pozostałym przychodem z działalności gospodarczej oraz wykazać cały przychód w zeznaniu rocznym.

Sytuacja 2: Osoba prywatna udziela pożyczki firmie

W przypadku pożyczki udzielonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, odsetki są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Jeżeli pożyczka została udzielona firmie (osobie prowadzącej działalność gospodarczą albo osobie prawnej, np. spółce z o.o.), płatnikiem podatku jest pożyczkobiorca. Oznacza to, że osoba udzielająca pożyczki nie musi osobiście płacić podatku ani składać żadnych deklaracji PIT. To firma, która otrzymała pożyczkę, spłacając ją, powinna przekazać kwotę odsetek pomniejszoną o podatek. Podatek ten ma obowiązek wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku, na rachunek właściwego dla niej urzędu skarbowego. Do końca lutego następnego roku pożyczkobiorca ma także obowiązek przesłać podatnikowi (pożyczkodawcy) imienną informację o wysokości dochodu.

Sytuacja 3: Osoba prywatna udziela pożyczki osobie prywatnej

W tej sytuacji podatek również wynosi 19%, jednak to pożyczkodawca ma obowiązek wpłacić podatek od odsetek, a nie pożyczkobiorca. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, udzielająca pożyczki również osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poza zapłatą podatku musi wykazać kwotę podatku od odsetek w zeznaniu rocznym. Odpowiednim formularzem jest w takim wypadku PIT-36, w którym zapłacony podatek od odsetek należy wykazać w części K (kwota do zapłaty / nadpłata), w wierszu “Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, z wyjątkiem podatku wykazanego w poz.201-206 oraz w części L”.

pobierz program do rozliczenia pit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.Pola wymagane są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Rozwiąż równanie * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.