pit-39

Formularz PIT-39 przeznaczony jest do wykazania przychodu ze sprzedaży nieruchomości oraz do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

formularz pit-39

PIT-39 – Ulga na cele mieszkaniowe

PIT-39 jest przeznaczony do wykazania dochodów ze sprzedaży nieruchomości zakupionych lub wybudowanych po 31 grudnia 2009 roku. Powinny wypełnić ten formularz osoby, które sprzedały nieruchomość

Czytaj więcej!
formularz pit-39

PIT-39 (NIERUCHOMOŚCI)

PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). To deklaracja, którą składają osoby osiągające przychód z tytułu zbycia nieruchomości nabytych albo wybudowanych w latach

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!