pit-39

Porady z tagiem “pit 39”

Formularz PIT-39 przeznaczony jest do wykazania przychodu ze sprzedaży nieruchomości oraz do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

formularz pit-39

PIT-39 – Ulga na cele mieszkaniowe

PIT-39 jest przeznaczony do wykazania dochodów ze sprzedaży nieruchomości zakupionych lub wybudowanych po 31 grudnia 2009 roku. Powinny wypełnić ten formularz osoby, które sprzedały nieruchomość prywatnie (nie w ramach działalności gospodarczej). Podatek od sprzedanej nieruchomości wynosi 19%, można go jednak uniknąć lub zmniejszyć dzięki uldze mieszkaniowej. Dotyczy ona osób, które przychód ze sp... »

formularz pit-39

PIT-39 – Co to są koszty uzyskania przychodu?

PIT-39 składamy w celu rozliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Jako koszt uzyskania przychodu można wpisać: koszt zakupu nieruchomości, np. zakupu gruntu, koszt wytworzenia nieruchomości, np. koszt wybudowania domu, nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości w trakcie jej posiadania, np. koszt remontu, zapłacony podatek od spadku i darowizn, jeśli nieruchomość otrzymaliśmy jako spadek... »

czas biegnie

Do kiedy trzeba się rozliczyć z PITu?

Terminowe złożenie deklaracji PIT jest ważne, ponieważ złożenie PITu po terminie może skutkować karą grzywny. Termin rozliczenia PITu zależy od rodzaju formularza, na jakim rozliczamy swój dochód. Większość formularzy PIT należy złożyć do 30 kwietnia 2018 roku. Oczywiście nie trzeba czekać ze złożeniem formularza do kwietnia. Można złożyć wcześniej i nawet jest to zalecane. Osoby, które wcześniej ... »

nieruchomość

Jaki PIT – sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia przy rozliczeniu należy posłużyć się formularzem PIT-39. Od sprzedaży nieruchomości nabytej wcześniej niż 5 lat wcześniej należy zapłacić podatek w wysokości 19%. Można go jednak zmniejszyć albo uniknąć przeznaczając dochód ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Więcej dowiesz się na ten temat w artykule o uldz... »

formularz pit-39

PIT-39 (NIERUCHOMOŚCI)

PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). To deklaracja, którą składają osoby osiągające przychód z tytułu zbycia nieruchomości nabytych albo wybudowanych w latach 2009-2012. W przypadku nieruchomości z lat 2007-2008 trzeba użyć deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-38 – jeśli podatnik nie osiągnął w danym roku żadnych innych dochodów, to powinien rozliczyć przy... »