formularz pit-39

PIT-39 (NIERUCHOMOŚCI)

formularz pit-39PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

To deklaracja, którą składają osoby osiągające przychód z tytułu zbycia nieruchomości nabytych albo wybudowanych w latach 2009-2012. W przypadku nieruchomości z lat 2007-2008 trzeba użyć deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-38 – jeśli podatnik nie osiągnął w danym roku żadnych innych dochodów, to powinien rozliczyć przychód za pomocą PIT-36. Sprzedaż nieruchomości nabytych czy wybudowanych przed 2007 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, więc w ich przypadku nie trzeba składać deklaracji.

Obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy przedsiębiorców, jeżeli sprzedają nieruchomość stanowiącą część majątku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Sprzedający wspólnie nieruchomość małżonkowie powinni złożyć dwie oddzielne deklaracje – każda z nich powinna wykazać przychód z udziału we współwłasności.

Uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód opodatkowany jest podatkiem ryczałtowym (19% podstawy opodatkowania). Podstawą jest dochód – przychód po odjęciu kosztów uzyskania.

Sprzedający nieruchomość powinien pamiętać, że jeżeli cena wyraźnie różni się od wartości rynkowej, to wartość przychodu określi organ kontroli skarbowej lub organ podatkowy. Takie rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której cena transakcji jest oficjalnie zaniżana, aby pomniejszyć wysokość podatku. Można to jednak ominąć, podając wiarygodne uzasadnienie obniżenia ceny znacznie poniżej wartości rynkowej danej nieruchomości.

Termin złożenia: 30 kwietnia

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!