formularz pit-39

PIT-39 – Ulga na cele mieszkaniowe

formularz pit-39PIT-39 jest przeznaczony do wykazania dochodów ze sprzedaży nieruchomości zakupionych lub wybudowanych po 31 grudnia 2009 roku. Powinny wypełnić ten formularz osoby, które sprzedały nieruchomość prywatnie (nie w ramach działalności gospodarczej).

Podatek od sprzedanej nieruchomości wynosi 19%, można go jednak uniknąć lub zmniejszyć dzięki uldze mieszkaniowej. Dotyczy ona osób, które przychód ze sprzedaży w ciągu 2 lat przeznaczą na własne cele mieszkaniowe.

Gdzie w PIT-39 wpisać ulgę na cele mieszkaniowe?

Ulga mieszkaniowa obniża wysokość dochodu i należy wpisać ją w części „Obliczenie zobowiązania podatkowego” w polu „Kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy”.

Ulgę mieszkaniową liczy się jako iloczyn dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży nieruchomości. Nadwyżka ponad tę proporcję jest zwolniona z opodatkowania.

Przykładowo:

  1. Sprzedaliśmy nieruchomość za 200 000 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 150 000 zł.
  2. Dochód wynosi więc 50 000 zł (200 000 – 150 000)
  3. Z kwoty 200 000 zł przeznaczyliśmy na własne cele mieszkaniowe 180 000 zł.
  4. Obliczamy dochód zwolniony z opodatkowania: (50 000 x 180 000) / 200 000 = 45 000
  5. W polu „Kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy” wpisujemy 45 000 zł.
  6. Podstawa obliczenia podatku wyniesie więc 5 000 zł (50 000 – 45 000) i z tej sumy liczymy 19%
  7. 19% x 5 000 = 950 zł – tyle podatku musimy zapłacić

W obliczeniu podatku i wypełnieniu PIT pomoże Ci nasz bezpłatny program, który możesz pobrać poniżej. Więcej informacji: Rozliczenie PITu online

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!