formularz pit-39

PIT-39 – Ulga na cele mieszkaniowe

formularz pit-39PIT-39 jest przeznaczony do wykazania dochodów ze sprzedaży nieruchomości zakupionych lub wybudowanych po 31 grudnia 2009 roku. Powinny wypełnić ten formularz osoby, które sprzedały nieruchomość prywatnie (nie w ramach działalności gospodarczej).

Podatek od sprzedanej nieruchomości wynosi 19%, można go jednak uniknąć lub zmniejszyć dzięki uldze mieszkaniowej. Dotyczy ona osób, które przychód ze sprzedaży w ciągu 2 lat przeznaczą na własne cele mieszkaniowe.

Gdzie w PIT-39 wpisać ulgę na cele mieszkaniowe?

Ulga mieszkaniowa obniża wysokość dochodu i należy wpisać ją w części „Obliczenie zobowiązania podatkowego” w polu „Kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy”.

Ulgę mieszkaniową liczy się jako iloczyn dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży nieruchomości. Nadwyżka ponad tę proporcję jest zwolniona z opodatkowania.

Przykładowo:

  1. Sprzedaliśmy nieruchomość za 200 000 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 150 000 zł.
  2. Dochód wynosi więc 50 000 zł (200 000 – 150 000)
  3. Z kwoty 200 000 zł przeznaczyliśmy na własne cele mieszkaniowe 180 000 zł.
  4. Obliczamy dochód zwolniony z opodatkowania: (50 000 x 180 000) / 200 000 = 45 000
  5. W polu „Kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy” wpisujemy 45 000 zł.
  6. Podstawa obliczenia podatku wyniesie więc 5 000 zł (50 000 – 45 000) i z tej sumy liczymy 19%
  7. 19% x 5 000 = 950 zł – tyle podatku musimy zapłacić

W obliczeniu podatku i wypełnieniu PIT pomoże Ci nasz bezpłatny program, który możesz pobrać poniżej. Więcej informacji: Rozliczenie PITu online

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!