podpis elektroniczny

Porady z tagiem “podpis elektroniczny”

Podpis elektroniczny wymagany jest do złożenia przez internet niektórych formularzy, jednak najczęściej wykorzystywane deklaracje, takie jak PIT-37, PIT-36, PIT-38 nie wymagają podpisu elektronicznego.

podpis tradycyjny

Co to jest podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany jest to elektroniczny podpis, zgodnie z przepisami równoważny podpisowi własnoręcznemu. Aby mieć możliwość składania podpisów kwalifikowanych konieczny jest zakup specjalnego urządzenia do odczytu kart oraz aplikacji a także posiadanie certyfikatu i klucza (klucza w formie elektronicznej, tzn. hasła). Podpis elektroniczny można zakupić w jednej z 5 firm, wpisanych do rejestru ... »

Czy złożenie PIT przez Internet wymaga podpisu elektronicznego? Czy są formularze PIT, w przypadku których ten obowiązek nie jest wymagany?

Od 2012 roku podatnicy mają możliwość składania drogą elektroniczną deklaracji, które nie wymagają podpisu kwalifikowanego. Deklaracje, takie jak PIT-36 oraz PIT-37 można składać, stosując bezpieczny podpis elektroniczny, który stanowią informacje dotyczące podatnika, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, identyfikator podatkowy NIP lub PESEL, kwota przychodu wykazana w zeznaniu podatkowym składan... »

formularz pit-11

Czy można rozliczyć i przesłać PIT-11 do urzędu skarbowego przez Internet? Czy w takiej sytuacji wymagany jest podpis elektroniczny czy tradycyjny?

PIT-11, wystawiany przez pracodawcę i zawierający informację o wysokości uzyskanego przez pracownika przychodu, może być przekazywany do właściwego urzędu skarbowego również online – drogą elektroniczną. Formularz musi jednak zostać podpisany tzw. e-podpisem – czyli bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów coraz więcej osób korzysta z ... »